Учебни помагала, 8.-12. клас

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Тестове за НВО по математика за 10. клас, кн. 2
  Тестове за НВО по математика за 10. клас, кн. 2
  Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

  Тази книга е разработена в 3 части. В първата част чрез понятия и формули са изложени всички теоретични знания, необходими за успешното представяне на учениците в Националното външно оценяване по математика за 10. клас. Втората част съдържа 10 теста, разработени по модела на НВО за учебната 2019/2020 г.
  Цена: 9,80 лв.
 • Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Геометрия
  Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Геометрия
  Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева

  Сборникът е предназначен за текуща тригодишна подготовка на учениците за НВО по математика в 10. клас. Той съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми от учебния материал по геометрия за 8., 9. и 10. клас. В началото на всяка тема е даден необходимият минимален обем от знания - определения, теореми, форму
  Цена: 12,00 лв.
 • Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Алгебра. Комбинаторика
  Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Алгебра. Комбинаторика
  Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева

  Сборникът е предназначен за текуща тригодишна подготовка на учениците за НВО по математика в 10. клас. Той съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми от учебния материал по геометрия за 8., 9. и 10. клас. В началото на всяка тема е даден необходимият минимален обем от знания - определения, теореми, форму
  Цена: 12,00 лв.
 • Примерни изпитни варианти по математика за НВО, 10. клас
  Примерни изпитни варианти по математика за НВО, 10. клас
  Д. Капралова, И. Шаркова, К. Пашова и др.

  Книгата съдържа 19 теми - примерни изпитни варианти по математика за национално външно оценяване в 10. клас. Всяка тема включва 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор и 2 с разширен свободен отговор. Задачите са разнообразни и покриват учебното съдържание по математика по модела на МОН за НВО в края
  Цена: 11,00 лв.
 • Математика. Сборник за 11. клас
  Математика. Сборник за 11. клас
  Пенка Рангелова, Десилава Войникова

  Структурата на помагалото позволява паралелното използване с учебника, като целта е да се затвърдят, допълнят и обогатят познанията на учениците. Всяка от темите започва с някои основни теоретични положения или конкретни примери. Задачите са подредени в логическа последователност и по степен на трудност в дв
  Цена: 15,00 лв.
 • Математика. Подготовка за НВО. Тестови задачи за 8. - 10. клас
  Математика. Подготовка за НВО. Тестови задачи за 8. - 10. клас
  Емил Колев, Недялка Димитрова - Баракова

  Помагалото е предназначено за текуща подготовка на учениците от 8. до 10. клас по математика и в дългосрочен план за подготовка за Национално външно оценяване след 10. клас. Включени са 24 теста по темите от утвърдените учебни прогроми по математика от 8. до 10. клас включително, както и обобщаващ тест върху материала
  Цена: 9,90 лв.
 • Изпитни тестове по математика, 10. клас
  Изпитни тестове по математика, 10. клас
  Д. Гълъбова, В. Христова, П. Динева и др.

  Сборникът съдържа десет изпитни теста за НВО по математика в 10. клас. Тестовете са разработени по модела на МОН, като оценяването е съобразено с Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Всички тестове имат отговори и инструкция за оценяване.
  Цена: 5,00 лв.
 • Help Math, ч. 1. Базисни математически знания и литературни паузи

  Математическите знания, които се дават в средното образование, са достатъчни за разбиране на почти всички теми от тази книга. Знанията се изграждат на базата на примери с практическо съдържание. Тези примери се коментират и обсъждат така, че читателят да усети ползата и научната значимост на въведените понятия
  Цена: 19,99 лв.
 • Тестове по математика за 9. клас

  Сборникът съдържа 20 теста със задачи за проверка на знанията и уменията на учениците върху материала по математика за 9. клас. За осемте теми по учебната програма на МОН са разработени по 2 теста. Предложени са и 4 теста върху цялостния учебен материал по математика за 9. клас. Всеки тест съдържа 12 задачи.
  Цена: 7,20 лв.
 • Тестове по математика за 8. клас

  Сборникът съдържа 20 теста със задачи за проверка на знанията и уменията на учениците върху материала по математика за 8. клас. Предложени са по 2 теста за всяка от деветте теми на учебната програма. Включени са и 2 теста върху целия учебен материал по математика за 8. клас. Всеки тест съдържа по 13 задачи.
  Цена: 7,20 лв.
 • Текуща подготовка за НВО по математика – тестове, 10. клас, кн. 1

  Книгата съдържа 22 теста, които могат да се използват през цялата учебна година.Започва се с тематиката на осми и девети клас (Тест № 1 и Тест № 2) и постепенно се добавят задачи от изучавания нов учебен материал. По темите „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“, „Прогресии“, „Статистика и обработка на данни“ и
  Цена: 9,50 лв.
 • Сборник по математика, 9. клас
  Сборник по математика, 9. клас
  Г. Кожухарова, Л. Цонкова, Н. Иванова, В. Вълканова

  Сборникът е съобразен с новата учебна програма.
  Цена: 8,70 лв.
 • Сборник по математика, 10. клас
  Сборник по математика, 10. клас
  Г. Кожухарова, И. Марашева, П. Недевски, Ю. Цветков

  Сборникът съдържа: - систематизиран набор от задачи за самостоятелна работа към всяка тема от учебното съдържание, - теми, разработени в две групи – за ученици, които имат желание да затвърдят и задълбочат знанията си по математика, и за по-напренали ученици, - верни отговори на всички задачи, много упътвания
  Цена: 6,00 лв.
 • Сборник по математика за 8., 9. и 10. клас
  Сборник по математика за 8., 9. и 10. клас
  Донка Гълъбова, Веселка Христова, Мая Сидерова и др.

  За всеки клас – 8., 9. и 10. – сборникът съдържа: кратки теоретични разработки, тестове в два еднотипни варианта А и Б, задачи в нетестов форма, формули. Всички тестове и задачи имат отговори.
  Цена: 15,00 лв.
 • Приложна математика. Задачи от живота, 8. - 12. клас

  Тази книга е посветена на решаването на практико-приложни задачи в рамките на учебния материал по математика в 8. – 12. клас. На част от включените в книгата задачи са дадени пълни решения, на други - упътвания и отговори, а на останалите задачи - само отговорите. Този сборник допълва действащите сега в училищ
  Цена: 12,99 лв.