Учебни помагала, 8.-12. клас

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Тестове за НВО по математика за 10. клас, кн. 2
  Тестове за НВО по математика за 10. клас, кн. 2
  Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

  Тази книга е разработена в 3 части. В първата част чрез понятия и формули са изложени всички теоретични знания, необходими за успешното представяне на учениците в Националното външно оценяване по математика за 10. клас. Втората част съдържа 10 теста, разработени по модела на НВО за учебната 2019/2020 г.
  Цена: 9,80 лв.
 • Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Геометрия
  Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Геометрия
  Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева

  Сборникът е предназначен за текуща тригодишна подготовка на учениците за НВО по математика в 10. клас. Той съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми от учебния материал по геометрия за 8., 9. и 10. клас. В началото на всяка тема е даден необходимият минимален обем от знания - определения, теореми, форму
  Цена: 12,00 лв.
 • Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Алгебра. Комбинаторика
  Сборник задачи по математика, 8. - 10. клас. Алгебра. Комбинаторика
  Диана Раковска, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева

  Сборникът е предназначен за текуща тригодишна подготовка на учениците за НВО по математика в 10. клас. Той съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми от учебния материал по геометрия за 8., 9. и 10. клас. В началото на всяка тема е даден необходимият минимален обем от знания - определения, теореми, форму
  Цена: 12,00 лв.
 • Примерни изпитни варианти по математика за НВО, 10. клас
  Примерни изпитни варианти по математика за НВО, 10. клас
  Д. Капралова, И. Шаркова, К. Пашова и др.

  Книгата съдържа 19 теми - примерни изпитни варианти по математика за национално външно оценяване в 10. клас. Всяка тема включва 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор и 2 с разширен свободен отговор. Задачите са разнообразни и покриват учебното съдържание по математика по модела на МОН за НВО в края
  Цена: 11,00 лв.
 • Математика. Сборник за 11. клас
  Математика. Сборник за 11. клас
  Пенка Рангелова, Десилава Войникова

  Структурата на помагалото позволява паралелното използване с учебника, като целта е да се затвърдят, допълнят и обогатят познанията на учениците. Всяка от темите започва с някои основни теоретични положения или конкретни примери. Задачите са подредени в логическа последователност и по степен на трудност в дв
  Цена: 15,00 лв.
 • Изпитни тестове по математика, 10. клас
  Изпитни тестове по математика, 10. клас
  Д. Гълъбова, В. Христова, П. Динева и др.

  Сборникът съдържа десет изпитни теста за НВО по математика в 10. клас. Тестовете са разработени по модела на МОН, като оценяването е съобразено с Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Всички тестове имат отговори и инструкция за оценяване.
  Цена: 5,00 лв.
 • Тестове по математика за 9. клас

  Сборникът съдържа 20 теста със задачи за проверка на знанията и уменията на учениците върху материала по математика за 9. клас. За осемте теми по учебната програма на МОН са разработени по 2 теста. Предложени са и 4 теста върху цялостния учебен материал по математика за 9. клас. Всеки тест съдържа 12 задачи.
  Цена: 7,20 лв.
 • Тестове по математика за 8. клас

  Сборникът съдържа 20 теста със задачи за проверка на знанията и уменията на учениците върху материала по математика за 8. клас. Предложени са по 2 теста за всяка от деветте теми на учебната програма. Включени са и 2 теста върху целия учебен материал по математика за 8. клас. Всеки тест съдържа по 13 задачи.
  Цена: 7,20 лв.
 • Текуща подготовка за НВО по математика – тестове, 10. клас, кн. 1

  Книгата съдържа 22 теста, които могат да се използват през цялата учебна година.Започва се с тематиката на осми и девети клас (Тест № 1 и Тест № 2) и постепенно се добавят задачи от изучавания нов учебен материал. По темите „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“, „Прогресии“, „Статистика и обработка на данни“ и
  Цена: 9,50 лв.
 • Сборник по математика, 9. клас
  Сборник по математика, 9. клас
  Г. Кожухарова, Л. Цонкова, Н. Иванова, В. Вълканова

  Сборникът е съобразен с новата учебна програма.
  Цена: 8,70 лв.
 • Сборник по математика, 10. клас
  Сборник по математика, 10. клас
  Г. Кожухарова, И. Марашева, П. Недевски, Ю. Цветков

  Сборникът съдържа: - систематизиран набор от задачи за самостоятелна работа към всяка тема от учебното съдържание, - теми, разработени в две групи – за ученици, които имат желание да затвърдят и задълбочат знанията си по математика, и за по-напренали ученици, - верни отговори на всички задачи, много упътвания
  Цена: 6,00 лв.
 • Сборник по математика за 8., 9. и 10. клас
  Сборник по математика за 8., 9. и 10. клас
  Донка Гълъбова, Веселка Христова, Мая Сидерова и др.

  За всеки клас – 8., 9. и 10. – сборникът съдържа: кратки теоретични разработки, тестове в два еднотипни варианта А и Б, задачи в нетестов форма, формули. Всички тестове и задачи имат отговори.
  Цена: 15,00 лв.
 • Приложна математика. Задачи от живота, 8. - 12. клас

  Тази книга е посветена на решаването на практико-приложни задачи в рамките на учебния материал по математика в 8. – 12. клас. На част от включените в книгата задачи са дадени пълни решения, на други - упътвания и отговори, а на останалите задачи - само отговорите. Този сборник допълва действащите сега в училищ
  Цена: 12,99 лв.
 • Математика. Сборник за 10. клас

  Структурата на помагалото позволява паралелното му използване с учебника с цел да се затвърдят, допълнят и обогатят познанията на учениците. Всяка от темите започва с основни теоретични положения или конкретни примери. Задачите са подредени в логическа последователност и по степен на трудност в две групи. Почти за всич
  Цена: 12,00 лв.
 • Задачи по теми за извънкласна работа по математика, 5. - 8. клас
  Задачи по теми за извънкласна работа по математика, 5. - 8. клас
  Диана Раковска, Елена Киселова, Запрян Запрянов

  Предлаганият сборник съдържа 19 теми за извънкласна работа по математика за ученици от 5. до 8. клас. Включени са разнообразни задачи, целта на които е да развиват логическото мислене и да провокират интереса към математиката. Те тренират умения и навици за формиране на находчивост, съобразителност и остроумие.
  Цена: 12,00 лв.