Висша математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Справочник по висша математика

  В справочника са включени основни формули и таблици от няколко раздела на висшата математика: линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ, комбинаторика и вероятности.
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 4

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Граница на функция“, „Редове“, „Редове на Фурие“, „Аналитични функции“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са
  Цена: 0,00 лв.
 • Пътят към реалността. Пълен справочник за законите на Вселената

  В тази книга авторът си поставя една привидно неосъществима задача: да предостави на читателя пълно и достъпно изложение на математическите понятия, идеи, теории и подходи, използвани в днешната физика. Прочитът на тези над 1000 страници, изпъстрени с тензори, диференциални уравнения, интеграли и алгебрични фор
  Цена: 100,00 лв.
 • Обикновени диференциални уравнения
  Обикновени диференциални уравнения
  Васил Грозданов, Николай Китанов

  Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалностите Математика, Математика и информатика, Информатика, Физика, Физика и математика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на които авторите четат лекции в последните няколко години. Той също така може да се ползва и от всеки, който проявява инте
  Цена: 24,00 лв.
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Третата част съдържа диференциалното и интегрално смятане за функции на няколко променливи, теореми за неявните функции, условни екстремуми, обикновени дифер
  Цена: 12,00 лв.
 • Лицата на Протей. Увод в концептуалната математика

  Тази книга разказва за една нова математическа дисциплина – теория на категориите, която се ражда преди по-малко от седемдесет години в резултат от сътрудничеството между двама от най-изтъкнатите математици на нашето време – Сондърс Мак Лейн и Самуел Айленберг. Вместо да се интересува от определен тип обекти от рода на
  Цена: 24,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия в примери, задачи и приложения

  Оригиналността на тази книга се състои в методиката за решаване на някои задачи, построени по схемата „Защо се прави еди-какво си“, а не „Нека да направим еди-какво си“. Чрез по-лесните, но добре подготвени тук задачи, които могат да бъдат елементи на една или друга по-сериозна задача, се провокира и формира качеството
  Цена: 18,60 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Ръководството включва материала по: редици, функции на една променлива, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на те
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 1

  Ръководството включва материала по: линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери, които са подбрани така, че да обхванат спецификата на темата. В
  Цена: 15,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Втората част е фокусирана върху диференциалното и интегралното смятане за функции на една реална променлива (включително несобствени интеграли, редици и редо
  Цена: 12,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първата част дава минимума от сведения и означения от теория на множествата и от математическата логика, както и описание на различните видове числа (от есте
  Цена: 0,00 лв.
 • Кратък справочник по висша математика
  Кратък справочник по висша математика
  Л. Каранджулов, М. Маринов, М. Славкова

  Справочникът е предназначен за студентите от Техническия университет в София и може да се ползва от тях по време на изпитите по Висша математика. Съдържанието следва учебните програми от задължителни дисциплини по Висша математика, изучавани от студентите бакалавърска степен на ТУ.
  Цена: 10,00 лв.
 • Числени методи за диференциални уравнения
  Числени методи за диференциални уравнения
  Стефка Димова, Татяна Черногорова, Ангелина Йотова

  Учебникът съдържа материала по курса Числени методи за диференциални уравнения, който се чете като задължителен на студентите от специалностите Приложна математика и Информатика във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Учебникът запознава студентите с двата основни к
  Цена: 12,00 лв.
 • Теоремата за непълнота. Контексти на интерпретация

  Теоремата за непълнота е един от най-важните научни резултати, получени през последното столетие, а името на нейния откривател Курт Гьодел често се споменава редом с имената на Аристотел и Айнщайн. Гениалното ѝ доказателство преобърна представите ни за същността на математиката, разкри отношението между истинност и док
  Цена: 0,00 лв.