Алгебра. Теория на числата

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Ръководство за решаване на задачи по ЛААГ
  Ръководство за решаване на задачи по ЛААГ
  Марта Теофилова, Стоил Иванов

  Настоящото ръководство е учебно помагало, предназначено за студентите от ПУ „Паисий Хилендарски“, изучаващи дисциплината Линейна алгебра и аналитична геометрия. Всяка глава и всеки параграф започват с кратък обзор, който съдържа теоретичните сведения, необходими за решаване на предложените задачи. Голяма част
  Цена: 9,00 лв.
 • Лекции по елементарна и аналитична теория на числата II

  Вторият том започва с доказателство на оценката на А. Вейл за сумата на Клостерман, като са дадени редица приложения на тази теорема. Следват въведение в теорията на методите на решетото, както и методът на Шнирелман в адитивната теория на числата. Съществена част от този том е посветена на теоремата на Джанг-Мейнард-Т
  Цена: 20,00 лв.
 • Лекции по елементарна и аналитична теория на числата I

  В началото на първия том са изложени основни понятия и резултати от елементарната теория на числата. Изведени са най-простите свойства на дзета-функцията на Риман и L-функциите на Дирихле и са показани приложения за изучаване на разпределението на простите числа. Разгледани са някои класически експоненциални суми и е и
  Цена: 20,00 лв.
 • Комутативна алгебра
  Комутативна алгебра
  Борис Коцев, Пламен Сидеров

  Съдържанието на тази книга е тясно свързано с курса по комутативна алгебра, който многократно е четен като избираем във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Задачите след всеки параграф значително разширяват и задълбочават основния материал, като някои от тях са класически теореми по комутативна алгебра. Изложението в цял
  Цена: 8,00 лв.
 • Теория на числата за ученици

  Книгата съдържа класическите теми от елементарната теория на числата. В основата ѝ лежи традиционният курс, който се чете на студентите - бъдещи учители, от Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски". Изложението е изцяло на ученическо ниво и не изисква знания от висшата математика. Теоретичната
  Цена: 10,00 лв.
 • Алгебра
  Алгебра
  Тодор Стоянов

  Учебникът е предназначен за студентите по информатика от Икономическия университет – Варна. Включени са всички основни дялове на алгебрата. Съдържанието е съобразено с учебния план, а изложението е достъпно и разбираемо.
  Цена: 0,00 лв.
 • Записки по алгебра. Линейна алгебра
  Записки по алгебра. Линейна алгебра
  Керопе Чакърян, Пламен Сидеров

  Съдържанието на тази книга следва лекционния курс по линейна алгебра, който се чете от дълги години във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Този курс води началото си от покойния Кирил Дочев и с течение на времето се оформи като съвременен университетски курс по линейн
  Цена: 7,00 лв.
 • Записки по алгебра. Групи, пръстени, полиноми
  Записки по алгебра. Групи, пръстени, полиноми
  Пламен Сидеров, Керопе Чакърян

  Съдържанието на тази книга следва лекционния курс по алгебра, който се чете във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Както и курсът по линейна алгебра, този курс води началото си от покойния Кирил Дочев и с течение на времето се оформи в сегашния си вид. В основата на книгата лежат записк
  Цена: 7,00 лв.
 • Задачи по алгебра. Линейна алгебра
  Задачи по алгебра. Линейна алгебра
  Асен Божилов, Пламен Кошлуков, Пламен Сидеров

  Предназначението на този сборник е да обслужва упражненията по Линейна алгебра във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Съдържанието му е съобразено с лекционния курс по този предмет, изложен в учебника „Записки по алгебра. Линейна алгебра“.
  Цена: 6,00 лв.
 • Задачи по алгебра. Групи, пръстени, полиноми
  Задачи по алгебра. Групи, пръстени, полиноми
  Асен Божилов, Пламен Сидеров, Керопе Чакърян

  Този сборник съдържа задачи върху основните алгебрични структури групи, пръстени, полиноми и е съобразен с курса по висша алгебра, изложен в книгата „Записки по алгебра. Групи, пръстени, полиноми“. Задачите са снабдени с отговори, а всички основни и по-трудни задачи имат решения или упътвания. В основата на сборника ле
  Цена: 6,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия в примери, задачи и приложения

  Оригиналността на тази книга се състои в методиката за решаване на някои задачи, построени по схемата „Защо се прави еди-какво си“, а не „Нека да направим еди-какво си“. Чрез по-лесните, но добре подготвени тук задачи, които могат да бъдат елементи на една или друга по-сериозна задача, се провокира и формира качеството
  Цена: 18,60 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия

  В предлаганото „Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия“ са включени голям брой задачи от различна степен на трудност, като типовите задачи са решени напълно, а на останалите са дадени указания за тяхното решаване или само отговорите.
  Цена: 17,00 лв.
 • Теория на Галоа
  Теория на Галоа
  Ангел Попов, Пламен Сидеров, Керопе Чакърян

  В книгата последователно е изградена теорията на Галоа над числови полета. Включени са и приложения към класическите проблеми, от които тази теория всъщност е възникнала – решимост на алгебричните уравнения в радикали и построимост с линия и пергел. Цялата теория е богато илюстрирана с примери: почти всички параграфи с
  Цена: 5,00 лв.
 • Линейна алгебра
  Линейна алгебра
  Адриян Борисов, Илия Гюджеров, Илинка Димитрова

  Изложението започва с елементарни сведения от теорията на множествата, комбинаториката, комплексните числа и полиномите, необходими за по-доброто разбиране и усвояване на основния текст. По-нататък се излагат подробно въпросите, сварзани с матриците, детерминантите и системите линейни уравнения, необходимостта от които
  Цена: 16,00 лв.
 • Матрично смятане с Mathematica

  В книгата е представена методика за решаване на задачи от линейната алгебра със системата Mathematica. Предложени са неочаквани решения на класически задачи. Разкриват се възможностите на тази компютърна среда за представяне на понятията и логическите конструкции на основните факти от матричното смятане. Интерес предст
  Цена: 13,00 лв.