Математически анализ

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Функции на комплексна променлива

  При написване на учебника „Функции на комплексна променлива“ авторът се е стремял теорията да се поднесе в една много достъпна форма. Решени са достатъчен брой задачи, които да илюстрират приложението на сложния теоретичен материал и това да доведе до успешното разбиране на разгледаните проблеми. Авторът се над
  Цена: 20,00 лв.
 • Генериращи функции и покрития на лентови решетки

  В „Генериращи функции и покрития на лентови решетки“ са включени приложения на линейно-рекурентни редици и пораждащи функции към преброяване на покрития на лентови (ивичести) решетки. За тези редици са изведени рекурентни и експлицитни (явни) представяния. Доказани са някои нови формули и зависимости относно бр
  Цена: 7,00 лв.
 • Диференциално и интегрално смятане. Функция на една променлива

  Авторите на настоящия учебник са дългогодишни преподаватели по математически анализ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Учебникът е изграден на основата на лекциите, четени от тях за студенти на ФМИ от различни специалности.
  Цена: 19,00 лв.
 • За обучението по математика (педагогическото наследство на проф. Тагамлицки)

  Настоящата книга е посветена на 100-годишнината от рождението на видния български математик Ярослав Александров Тагамлицки (11.09.1917 – 28.11.1983), за когото преподаването на математиката беше призвание, следвано от изключително чувство за отговорност и забележително майсторство.
  Цена: 15,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 3

  Третата част на учебника по математически анализ съдържа някои специални глави на анализа. Учебникът има за цел да представи основните твърдения и техники от теорията на криволинейните интеграли, повърхнинните интеграли, теорията на полето, редовете на Фурие и операционното смятане.
  Цена: 17,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 2

  Учебникът е естествено продължение на Математически анализ, ч. 1. Той има за цел да представи основните сведения от теорията на функционалните редици и редове, а също така и основните понятия и твърдения на диференциалното и интегралното смятане на функция на повече реални променливи. Разглежда се и теорията на интегра
  Цена: 17,00 лв.
 • Диференциално и интегрално смятане. Функции на няколко променливи

  В книгата е изложен учебният материал по диференциално и интегрално смятане на функции на две или повече променливи. Освен стандартните за всеки подобен курс въпроси, в учебника са включени някои теми, които сравнително рядко се излагат, като например: теоремата на Хайне-Борел, понятията „градиент“ и „линия на ниво“ на
  Цена: 0,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 1

  Учебникът има за цел да представи основните сведения от теорията на диференциалното и интегралното смятане на функция на една реална променлива. Предназначен е основно за студентите от Югозападния университет „Неофит Рилски“, но може да бъде полезен за всички, които изучават математически анализ.
  Цена: 18,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 2
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 2
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство по математически анализ, ч. 1
  Ръководство по математически анализ, ч. 1
  Е. Любенова, П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др.

  Първата част на Ръководството по математически анализ съдържа задачи от граници на редици, граници и непрекъснатост на функции, производни, неопределени и определени интеграли и редове. Материалът е съобразен с програмата на студентите от първи курс на Факултета по математика и информатика, но тъй като изложението е по
  Цена: 22,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 16,00 лв.
 • Математически анализ. Част 2: Интегралът

  Настоящата книга е предназначена най-вече за студентите от Физическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. В нея основни понятия на математическия анализ като определен и неопределен интеграл, векторно поле и други се изграждат постепенно, чрез решаване на много задачи, като необходимата теория е изложена достъ
  Цена: 14,90 лв.
 • Математически анализ. Част 1: Диференциалът

  Настоящата книга е предназначена най-вече за студентите от Физическия факултет на Пловдивския университет. В нея основни понятия на математическия анализ като реално число, функция, граница, непрекъснатост, производна и други се изграждат постепенно, чрез решаване на много задачи, като необходимата теория е изложена до
  Цена: 14,90 лв.
 • Задачи и теореми по комплексен анализ
  Задачи и теореми по комплексен анализ
  Евгени Христов, Красимира Влъчкова

  Ръководството съдържа 181 внимателно подбрани и подредени задачи от комплексния анализ, по-голямата част от които са решени, а останалите са с упътвания и отговори. Накратко са представени и сведения от теорията, улесняващи ползването и усвояването на материала. Част от теоремите са приведени с доказателства.
  Цена: 7,50 лв.