Математически анализ

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Диференциално и интегрално смятане. Функция на една променлива

  Авторите на настоящия учебник са дългогодишни преподаватели по математически анализ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Учебникът е изграден на основата на лекциите, четени от тях за студенти на ФМИ от различни специалности.
  Цена: 18,00 лв.
 • За обучението по математика (педагогическото наследство на проф. Тагамлицки)

  Настоящата книга е посветена на 100-годишнината от рождението на видния български математик Ярослав Александров Тагамлицки (11.09.1917 – 28.11.1983), за когото преподаването на математиката беше призвание, следвано от изключително чувство за отговорност и забележително майсторство.
  Цена: 15,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 3

  Третата част на учебника по математически анализ съдържа някои специални глави на анализа. Учебникът има за цел да представи основните твърдения и техники от теорията на криволинейните интеграли, повърхнинните интеграли, теорията на полето, редовете на Фурие и операционното смятане.
  Цена: 17,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 2

  Учебникът е естествено продължение на Математически анализ, ч. 1. Той има за цел да представи основните сведения от теорията на функционалните редици и редове, а също така и основните понятия и твърдения на диференциалното и интегралното смятане на функция на повече реални променливи. Разглежда се и теорията на интегра
  Цена: 17,00 лв.
 • Диференциално и интегрално смятане. Функции на няколко променливи

  В книгата е изложен учебният материал по диференциално и интегрално смятане на функции на две или повече променливи. Освен стандартните за всеки подобен курс въпроси, в учебника са включени някои теми, които сравнително рядко се излагат, като например: теоремата на Хайне-Борел, понятията „градиент“ и „линия на ниво“ на
  Цена: 0,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 1

  Учебникът има за цел да представи основните сведения от теорията на диференциалното и интегралното смятане на функция на една реална променлива. Предназначен е основно за студентите от Югозападния университет „Неофит Рилски“, но може да бъде полезен за всички, които изучават математически анализ.
  Цена: 18,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 2
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 2
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство по математически анализ, ч. 1
  Ръководство по математически анализ, ч. 1
  Е. Любенова, П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др.

  Първата част на Ръководството по математически анализ съдържа задачи от граници на редици, граници и непрекъснатост на функции, производни, неопределени и определени интеграли и редове. Материалът е съобразен с програмата на студентите от първи курс на Факултета по математика и информатика, но тъй като изложението е по
  Цена: 22,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 16,00 лв.
 • Математически анализ. Част 2: Интегралът

  Настоящата книга е предназначена най-вече за студентите от Физическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. В нея основни понятия на математическия анализ като определен и неопределен интеграл, векторно поле и други се изграждат постепенно, чрез решаване на много задачи, като необходимата теория е изложена достъ
  Цена: 14,90 лв.
 • Математически анализ. Част 1: Диференциалът

  Настоящата книга е предназначена най-вече за студентите от Физическия факултет на Пловдивския университет. В нея основни понятия на математическия анализ като реално число, функция, граница, непрекъснатост, производна и други се изграждат постепенно, чрез решаване на много задачи, като необходимата теория е изложена до
  Цена: 14,90 лв.
 • Ръководство по математически анализ, ч. 2
  Ръководство по математически анализ, ч. 2
  Е. Любенова, П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др.

  Втората част на Ръководството по математически анализ включва задачи от диференциално и интегрално смятане на функции на много променливи, интеграли, зависещи от параметър, криволинейни и повърхнинни интеграли, функционални редове и др. В началото на всяка глава е даден без доказателства необходимият теоретичен материа
  Цена: 24,00 лв.
 • Математически анализ
  Математически анализ
  Дойчин Дойчинов

  Учебникът представлява сравнително кратък университетски курс по математически анализ, предназначен за първо запознаване с предмета. В него са разгледани всички основни теми от диференциалното и интегралното смятане на функции на една и две променливи. Освен от студентите от Факултета по математика и информатика при Со
  Цена: 24,00 лв.
 • Нестандартни математически методи

  Тази книга представя в разширен вид публикуваните от автора в книгата му "Ярослав Тагамлицки - учен и учител" оригинални идеи на Я. Тагамлицки, отнасящи се до геометрията и анализа. Изложени са аналитични методи, които намират приложение при решаване на задачи, за които в елементарната математика няма създадени методи.
  Цена: 7,00 лв.