Геометрия. Топология

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Ръководство за решаване на задачи по ЛААГ
  Ръководство за решаване на задачи по ЛААГ
  Марта Теофилова, Стоил Иванов

  Настоящото ръководство е учебно помагало, предназначено за студентите от ПУ „Паисий Хилендарски“, изучаващи дисциплината Линейна алгебра и аналитична геометрия. Всяка глава и всеки параграф започват с кратък обзор, който съдържа теоретичните сведения, необходими за решаване на предложените задачи. Голяма част
  Цена: 9,00 лв.
 • 555 задачи по геометрия
  555 задачи по геометрия
  Станислав Димитров, Любен Личев, Станислав Чобанов

  Книгата представлява сборник, съдържащ 555 задачи по елементарна геометрия и техните решения. Задачите представят една от най-добрите колекции от задачи по елементарна геометрия, събрана в книгата „Геометрия в картинки“ на руския автор Арсений Акопян. Сборникът е предназначен за ученици, които проявяват задълбочен инте
  Цена: 20,00 лв.
 • Невъзможните фигури – между илюзия и реалност

  Монографията разглежда различни аспекти на проблема, наречен "невъзможни фигури". Включени са най-популярните проективни методи за изобразяване на тримерни обекти в равнина и основните особености на възприятието на тримерното пространство от човека. Предлагат се методи за пространствена реализация на невъзможни фигури,
  Цена: 10,00 лв.
 • Принадлежност на точки на права
  Принадлежност на точки на права
  Пенка Рангелова, Ивайло Старибратов

  В настоящото издание са изследвани различни подходи за доказване на принадлежност на точки на права, подкрепени с над 180 задачи, всяка от които подробно решена. Задачите са структурирани не само според метода на решение, а и според трудността им, затова е добре темите да се разглеждат в предложената последователност.
  Цена: 0,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия в примери, задачи и приложения

  Оригиналността на тази книга се състои в методиката за решаване на някои задачи, построени по схемата „Защо се прави еди-какво си“, а не „Нека да направим еди-какво си“. Чрез по-лесните, но добре подготвени тук задачи, които могат да бъдат елементи на една или друга по-сериозна задача, се провокира и формира качеството
  Цена: 18,60 лв.
 • Допълнителните построения. Магията на геометрията

  В книгата е предложена система от задачи, ориентирана към развиване на въображението и интуицията на учениците. Тя спомага също и за частично алгоритмизиране на действията им, свързани с откриването и прилагането на допълнителни построения при решаването на геометрични задачи. Системата е структурирана в съответствие с
  Цена: 0,00 лв.
 • Три забележителни точки върху медианите на триъгълника

  Настоящата книга е посветена на геометрията на триъгълника и може да служи за задълбочено усвояване на апарата на барицентричните координати. Тя има и монографичен характер по разглежданата тема за три точки върху медианите в триъгълника. Представените резултати са генерирани с помощта на компютър и са добър пример за
  Цена: 4,75 лв.
 • Ръководство по дескриптивна геометрия. Равнинни сечения

  Ръководството е предназначено за студентите от УАСГ - София, но поради достъпността на изложението е подходящо за всички тихнически ВУЗ, в които се изучава Дескриптивна геометрия. Разгледани са три метода за изобразяване на равнинни сечения на тела: - непосредствено намиране на прободите на околните ръбове (образува
  Цена: 6,00 лв.
 • Около ортоцентъра в равнината и пространството

  Настоящата книга е посветена на различни вариации около една задача от Международната олимпиада по математика в Испания през 2008 г. Задачата дава възможност за обобщения в различни посоки. Тя спомага за описанието на няколко интересни класа криви от втора степен в равнината на даден триъгълник и в равнината на даден в
  Цена: 6,50 лв.
 • Избрани етюди по теория на графите

  Тази книга ще ви въведе в увлекателният свят на математическите графи. Без да претендира за изчерпателност, в нея ще намерите дефинирани основните понятия на теорията на графите, както и множество важни, класически теореми. Ще намерите и доста на брой забавни задачи, над чиито решения са се трудили не малко велики мате
  Цена: 0,00 лв.
 • Варианти от задачи по аналитична геометрия
  Варианти от задачи по аналитична геометрия
  Адриян Борисов, Илинка Димитрова

  Учебното помагало по аналитична геометрия се състои от примерни варианти, съдържащи задачи за текущ контрол при подготовката на студентите – домашни и контролни работи, и примерни варианти за предвидения в учебната програма писмен изпит. Ползващите помагалото могат да пренареждат задачите в нови варианти, споре
  Цена: 13,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия

  В предлаганото „Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия“ са включени голям брой задачи от различна степен на трудност, като типовите задачи са решени напълно, а на останалите са дадени указания за тяхното решаване или само отговорите.
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия

  В „Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия“ е представено подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаването на задачите. Включени са голям брой задачи с различна степен на трудност, като типовите задачи са решени напълно, а на останалите са дадени указания за тяхното решаване или сам
  Цена: 21,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи от училищния курс по геометрия

  Предлаганата книга съдържа задачи (решени и за самостоятелна работа) върху теми, разглеждани в дисциплината „Училищен курс по геометрия“, която се изучава в Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Нейната цел е не само да съобщи някои геометрични резултати, но и да научи читателя на методи, с помощта на
  Цена: 18,00 лв.
 • Синтетична геометрия

  Синтетичната геометрия е дисциплина, която изучава свойствата на фигурите само с методите на геометрията – без да използва апарата на алгебрата, както е в аналитичната геометрия или апарата на диференциалното и интегралното смятане, както е в диференциалната геометрия. Настоящият учебник съдържа две части: проективна г
  Цена: 10,00 лв.