Вероятности и статистика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Разклоняващи се стохастични процеси
  Разклоняващи се стохастични процеси
  Марусия Славчова-Божкова, Николай Янев

  Ние живеем в стохастичен свят и разклоняващите се процеси моделират интересни стохастични феномени. Изложената математическа теория импонира със своето изящество и дълбочина, които дават възможност за сериозни приложения в редица области на физиката, химията, биологията и медицината, икономиката, информатиката и т.н. Т
  Цена: 12,00 лв.
 • Записки по вероятности и статистика (за информатици)

  Основна цел на това ръководство е да се даде възможност на студентите-бакалаври, обучавани във Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“ в специалността „Информатика“, да се запознаят с основните методи и практическото приложение на тези два клона от приложната математика. В начало
  Цена: 7,80 лв.
 • Занимателна математика. Практикум по теория на вероятностите, комбинаторика и статистика

  Издaниeтo e пpeднaзнaчeнo зa изявeни учeници в 10. клac, 11. клac и 12. клac c интepecи в oблacттa нa мaтeмaтикaтa. B нeгo ca включeни мнoгo зaдaчи oт cфepaтa нa тeopия нa вepoятнocтитe, кoмбинaтopикaтa и cтaтиcтикaтa. B цялoтo издaниe aвтopитe изпoлзвaт пoдхoдящ за учениците cтил нa излoжeниe, бeз cлoжни дoкaзaтeлc
  Цена: 16,99 лв.
 • Сборник по комбинаторика и вероятности

  В сборника са събрани около 300 подробно решени задачи по комбинаторика и теория на вероятностите. Това учебно помагало може да служи на учениците, зрелостниците и кандидат-студентите за по-задълбочено овладяване на учебния материал и при подготовката им за изпити по математика.
  Цена: 0,00 лв.
 • Ръководство за упражнения по тeория на вероятностите

  В ръководството са включени теми по теория на множествата, комбинаторика, вероятностни пространства, дискретни и непрекъснати случайни величини, случайни процеси с дискретно и непрекъснато време. Към всяка тема има кратко теоретично изложение и задачи. По-голямата част от задачите са решени или са с подробни упътвания,
  Цена: 0,00 лв.
 • Въведение в статистиката. Сборник от решени и нерешени задачи

  Сборникът е предназначен за студентите от всички специалности на Икономическия университет – Варна. Структурата и обхвата на представените задачи са съобразени с утвърдената учебна програма по дисциплината и с разработения по нея учебник „Въведение в статистиката“.
  Цена: 0,00 лв.
 • Въведение в статистиката
  Въведение в статистиката
  Димитър Радилов, Веселин Хаджиев, Станка Жекова

  Учебникът е написан като обща теория на статистиката, съобразно учебната програма за студентите от Икономическия университет – Варна. В него се дават знания за статистиката като наука, за принципите, подходите и изискванията при планиране, организация и провеждане на статистическото изучаване, за сатистическите величин
  Цена: 0,00 лв.
 • Статистически методи в поведенческите и социалните науки

  Книгата съдържа принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социалните науки, и има за цел да подпомогне интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област. Книгата има характер
  Цена: 25,00 лв.
 • Модели на смъртност
  Модели на смъртност
  Димитър Атанасов

  Целта на тази книга е да представи математическия апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Книгата е подходяща като учебник или помощна литература към курсове, свързани с моделирането на популационна динамика, вероятността за пр
  Цена: 13,00 лв.
 • Статистика
  Статистика
  Георги Николов

  Настоящият учебник е съобразен с учебната програма по дисциплината „Статистика”, изучавана във Висшето училище по застраховане и финанси. Той е предназначен за студентите в бакалавърската степен, но може да се ползва и от други лица, които проявяват интерес към статистическите методи за анализ на масови явления. С прим
  Цена: 0,00 лв.
 • Ръководство по теория на вероятностите
  Ръководство по теория на вероятностите
  Й. Стоянов, И. Миразчийски, Ц. Игнатов, М. Танушев

  Ръководството съдържа кратки теоретични бележки, илюстриращи примери и 777 задачи от основните раздели на теорията на вероятностите. Дадени са решения, отговори или упътвания на всички задачи. Книгата е предназначена главно за студентите по математика, информатика и физика от Софийския университет „Св. Климент Охрид
  Цена: 20,00 лв.
 • Статистика - сборник от задачи

  Настоящият сборник от задачи е съставен според съдържанието на учебната програма по дисциплината „Статистика”, изучавана във Висшето училище по застраховане и финанси. Задачите са от различни области на икономиката, свързани с профила на висшето училище. За по-лесното изчисляване на съответните статистически характерис
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник от задачи и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика

  Сборникът включва решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика – области, които са част от учебното съдържание по математика за задължителна и профилирана подготовка в средното училище и част от учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по мате
  Цена: 11,99 лв.
 • Вероятности и статистика
  Вероятности и статистика
  Боян Димитров, Николай Янев

  В предлагания учебник са разгледани основните понятия и факти от теорията на вероятностите и математическата статистика, съставящи необходимия минимум от знания в тази интензивно развиваща се математическа дисциплина с многобройни и важни приложения в другите науки и практиката. Това е университетски курс, предназна
  Цена: 20,00 лв.
 • Бизнесстатистика
  Бизнесстатистика
  Димитър Дамгалиев, Жозеф Теллалян

  Основно внимание в учебника е обърнато на практическото приложение на разглежданите методи, а не толкова на теоретичните им основи. Главната цел на авторите е да представят в достъпна форма и да илюстрират с достатъчно на брой примери сравнително сложните статистически методи и разработените на тяхна база алгоритми, из
  Цена: 0,00 лв.