Механика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Сборник задачи по физика. Механика

  Настоящето пособие е адресирано към студентите – бъдещи учители по физика. То има за цел да подпомогне тяхната научна и методическа подготовка при решаването на задачи от курса по механика. Характерът на сборника е такъв, че да може да се използва от студентите и по време на педагогическата им практика и стаж в
  Цена: 13,20 лв.
 • Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика

  Ръководството е предназначено за студентите от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, които изучават дисциплините инженерна графика, материалознание и техническа механика. То има за цел да помогне на студентите при провеждане на практическите занятия по съответните дисциплини, както и при изпълнение на курсо
  Цена: 10,00 лв.
 • Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
  Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
  Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай Витанов

  Книгата води читателя от относително простото - изследване на неустойчивости във флуидите, през относително сложното - приложение на хаоса към механиката на флуидите, до най-сложния и все още нерешен проблем на класическата физика - описание на турбулентното движение на флуидите. Обсъждат се и въпроси, които липсват в
  Цена: 19,00 лв.
 • Механика на непрекъснатите среди

  Книгата представя основните идеи, принципи и методи при математическото моделиране на механичното поведение на твърдите деформируеми тела и флуидите. В основата е тензорният апарат, изграден на базата на диадното смятане на Гибс. Изложена е кинематиката на непрекъснатите среди и са представени общите съотношения, които
  Цена: 15,00 лв.
 • Теория на хаоса (с примери и приложения)

  Дeтeрминиcтичният хaоc e повeдeниe нa нeлинeйни cиcтeми във врeмeто, коeто приличa нa cлучaйно, но нe e тaковa по природa, зaщото ce упрaвлявa от точни дeтeрминиcтични зaкони, изрaзeни c урaвнeния. Paзвитa 300 години cлeд Hютон, когaто клacичecкaтa мeхaникa изглeждa вeчe кaто нaпълно изгрaдeнa нaукa, тeориятa нa хaоca
  Цена: 16,00 лв.
 • Теоретична механика
  Теоретична механика
  Веселин Караиванов

  Книгата е кратък и достъпен увод в теоретичната механика като дял от теоретичната физика. В нея се разясняват основните понятия, принципи и закономерности, като се използват моделите материална точка и система от материални точки. Специално внимание е отделено на уравненията на Лагранж и Хамилтон. От приложните проблем
  Цена: 7,00 лв.
 • Основи на физиката, ч. 1
  Основи на физиката, ч. 1
  Максим Максимов

  Учебникът „Основи на физиката" е адресиран към широк кръг читатели - предимно студенти от висшите училища, които изучават физика от един до три семестъра. Той ще бъде полезен и за учениците от средното училище, за които физиката е профилиращ предмет. Първата част на учебника включва: Механика; Термодинамика и молекулна
  Цена: 0,00 лв.