Приложна физика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Ускорители на частици

  Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на заредени частици. Описана е историята на развитието на ускорителите и са разгледани основните видове ускорители. Засегнати са въпросите за вторичните лъчения на ускорителите. Специално внимание е отделено на приложението на ускорителите
  Цена: 15,00 лв.
 • Вакуумна техника
  Вакуумна техника
  Димитър Свирачев, Марио Илиев

  Настоящият учебник е предназначен за студентите и младите научни работници от Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, които искат да разширят познанията си в областта на физиката на разредените газове и едновременно с това да могат да създават и конструират необходимите технологични инсталации и уста
  Цена: 25,00 лв.
 • Физика на живата материя. Течнокристален подход

  „Физиĸa нa живaтa мaтepия“ е пъpвoто изчepпaтeлнo мoнoгpaфичнo изследване y нac нa мoлeĸyлнaтa физиĸa и биoфизиĸa нa живaтa мaтepия. В книгата се paзглeждa ĸaĸтo тeopиятa, тaĸa и eĸcпepимeнтa в тaзи бypнo paзвивaщa ce oблacт нa нayĸaтa. Tpyдът пpeдcтaвя мoдepeн пoглeд въpxy cъcтoяниeтo нa cпeциaлизиpaнaтa литepaтypa, ĸ
  Цена: 12,00 лв.
 • Увод в дозиметрията на йонизиращите лъчения

  Настоящият курс е разширен вариант на лекциите, които авторът чете на студентите от Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. Той цели да въведе бъдещите специалисти по медицинска физика, ядрена физика и ядрени технологии в спецификата на тази бързоразвиваща се научно-приложна област – дозиметрията на йонизира
  Цена: 24,00 лв.
 • Електрети
  Електрети
  Георги Мекишев

  Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. В книгата е изяснена същността на електретния ефект, дефинирани са основните параметри на електретите, дадени са кратки исторически сведения. Разгледани са методите за получаване на електрети, за измерване на техните характеристики, вл
  Цена: 14,00 лв.
 • Бъдещето на ядрената енергетика
  Бъдещето на ядрената енергетика
  Йордан Йорданов, Йордан Янков

  Малките модулни реактори (ММР) се базират на технологии, използвани отдавна във военната сфера, но сега са готови за навлизане и в икономиката. Те са няколко порядъка по-сигурни от най-съвременните големи ядрени реактори. Те не само нямат проблеми с отработеното гориво, но ще решат и проблемите с вече натрупаното отраб
  Цена: 0,00 лв.
 • Ръководство по инженерна графика, материалознание и техническа механика

  Ръководството е предназначено за студентите от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, които изучават дисциплините инженерна графика, материалознание и техническа механика. То има за цел да помогне на студентите при провеждане на практическите занятия по съответните дисциплини, както и при изпълнение на курсо
  Цена: 10,00 лв.
 • Материалознание и технология на материалите
  Материалознание и технология на материалите
  Татяна Авджиева, Константин Стаевски

  Комплексният характер на материала в учебника дава възможност за запознаване както с теоретичните основи, така и с практическите проблеми при използването на различни видове технически сплави и материали със специални свойства. Разгледан е кристалният строеж на металите, въздействието на процесите на кристализация, обл
  Цена: 0,00 лв.
 • Фундаментална теория на цветовете. Въведение

  Тази книга описва същността, възникването, разпространението, възприемането, измерването и въздействието на цветовете. Разгледан е подробно допълнителният спектър на светлината и частично – теорията на ахроматичните фотони с някои приложения. Анализира се физичната същност и характеристиките на цветовете, раз
  Цена: 49,90 лв.
 • Основи на електронните схеми. Т.1. Увод в електрониката

  Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно по
  Цена: 17,00 лв.
 • Основи на електронните схеми. Т. 4. Специализирана електроника в телекомуникациите

  Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно по
  Цена: 15,00 лв.
 • Основи на електронните схеми. Т. 3. Аналогови интегрални схеми

  Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно по
  Цена: 20,00 лв.
 • Лазерни методи за диагностика и контрол

  Настоящата книга е учебник към съответния курс, който се чете на студентите от магистърската степен във Физическия факултет на Софииския университет „Св. Климент Охридски“. Изложеният в него материал обхваща някои основни области на приложение на лазерните източници за измервателни цели. За работа с книгата са напълно
  Цена: 12,00 лв.
 • Числени методи на инженерната физика

  Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалност „Инженерна физика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като е съобразен със сега действащите учебни планове и програми за бакалавърската степен. Може да бъде полезен и на студентите от други специалности, които изучават числени методи. Включе
  Цена: 4,90 лв.
 • Полупроводникови материали и структури за наноелектрониката

  Предмет на настоящата книга са свойствата на полупроводниковите твърди разтвори, основни технологични методи за тяхното получаване и демонстрация на нови полупроводникови прибори, които не можеха да бъдат създадени на базовите материали за микроелектрониката. В книгата са включени собствени технологични и физични изсле
  Цена: 0,00 лв.