Теоретична физика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Съвременна физика за математици
  Съвременна физика за математици
  Стефан Иванов, Ангел Живков, Стойчо Язаджиев

  Настоящият учебник е посветен на разглеждането на елементи от специалната и общата теория на относителността, от квантовата теория, от физиката на твърдото тяло, от физиката на ядрото и елементарните частици, от квантовата теория на полето. Поставя се ударение върху смисъла на проблемите, с което този учебник би бил по
  Цена: 20,00 лв.
 • Пътят към реалността. Пълен справочник за законите на Вселената

  В тази книга авторът си поставя една привидно неосъществима задача: да предостави на читателя пълно и достъпно изложение на математическите понятия, идеи, теории и подходи, използвани в днешната физика. Прочитът на тези над 1000 страници, изпъстрени с тензори, диференциални уравнения, интеграли и алгебрични фор
  Цена: 100,00 лв.
 • Гравитационни лещи
  Гравитационни лещи
  Галин Гюлчев, Стойчо Язаджиев

  Монографията по теория на гравитационните лещи е първата по рода си професионална книга на български език, посветена на тази бързо развиваща се област от съвременната астрофизика. В изданието се представят част от научните изследвания на авторите в две от главните направления за изучаване на ефектите по закривяване на
  Цена: 24,00 лв.
 • Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители

  В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория на кондензираната материя – квазичастичният подход, при окончателното формулиране на който за деформируеми среди авторът има решаващи концептуални приноси. Физическите идеи са поднесени ясно и разбираемо, без това да се отразява на строгостта на резултати
  Цена: 9,00 лв.
 • Статистическа физика. Лекции

  Учебникът е написан на база лекциите на разширения курс по термодинамика и статистическа физика. Той се състои от три части – Основни принципи на статистическата физика, Идеални многочастични системи и Неидеални многочастични системи. Тази структура съответства на основните цели на един учебник по статистическа физика,
  Цена: 15,00 лв.
 • Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
  Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
  Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай Витанов

  Книгата води читателя от относително простото - изследване на неустойчивости във флуидите, през относително сложното - приложение на хаоса към механиката на флуидите, до най-сложния и все още нерешен проблем на класическата физика - описание на турбулентното движение на флуидите. Обсъждат се и въпроси, които липсват в
  Цена: 19,00 лв.
 • Quantum Transitions. Introduction to time-dependent quantum dynamics of atoms and molecules

  The author is the head of the Quantum Optics and Quantum Information Group at the Department of Theoretical Physics. He reads lecture courses in theoretical physics, mathematical methods in physics and special courses in advanced quantum physics. The author has over 150 publications in peer-reviewed international journ
  Цена: 20,00 лв.
 • Лекции по векторно и тензорно смятане за физици
  Лекции по векторно и тензорно смятане за физици
  Александър Донков, Стойчо Язаджиев

  Тензорното смятане играе фундаментална роля в съвременната физика. Настоящият учебник е построен върху лекциите по векторно и тензорно смятане, четени от авторите на студентите по физика във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложени са основите на тензорното смятане, като достатъчно
  Цена: 15,00 лв.
 • Термодинамика и статистическа физика

  В това учебно помагало са представени основите на термодинамиката и статистическата физика. Частта Термодинамика включва глави за първия и втория принцип на термодинамиката, термодинамичните потенциали и условията за равновесие. Частта Статистическа физика е разделена на две глави, посветени на класическата и квантоват
  Цена: 12,00 лв.
 • Основи на квантовата механика
  Основи на квантовата механика
  Стефан Иванов, Любомир Павлов

  Учебникът е подготвен въз основа на лекциите, които авторите са чели в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Включени са онези раздели от квантовата механика, които представляват най-голям фундаментален интерес. В книгата е изложен минимумът от математичнит
  Цена: 20,00 лв.
 • Увод в теоретичната ядрена физика

  В книгата са изложени основните представи за строежа на атомното ядро. Разгледани са главно фундаменталните ядрени модели, нуклеон-нуклеонното взаимодействие и вероятностите за електромагнитни преходи.
  Цена: 15,00 лв.
 • Математични методи на физиката

  Учебникът по математични методи на физиката е подготвен съобразно съответните учебни програми по този предмет за специалностите „Инженерна физика" и „Физика и математика" във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". На високо научно равнище са изложени основните раздели на математиката, коит
  Цена: 0,00 лв.
 • Теория на хаоса (с примери и приложения)

  Дeтeрминиcтичният хaоc e повeдeниe нa нeлинeйни cиcтeми във врeмeто, коeто приличa нa cлучaйно, но нe e тaковa по природa, зaщото ce упрaвлявa от точни дeтeрминиcтични зaкони, изрaзeни c урaвнeния. Paзвитa 300 години cлeд Hютон, когaто клacичecкaтa мeхaникa изглeждa вeчe кaто нaпълно изгрaдeнa нaукa, тeориятa нa хaоca
  Цена: 16,00 лв.
 • Теоретична механика
  Теоретична механика
  Веселин Караиванов

  Книгата е кратък и достъпен увод в теоретичната механика като дял от теоретичната физика. В нея се разясняват основните понятия, принципи и закономерности, като се използват моделите материална точка и система от материални точки. Специално внимание е отделено на уравненията на Лагранж и Хамилтон. От приложните проблем
  Цена: 7,00 лв.