УИ "Св. Климент Охридски“

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Теореми, аналогия, евристика, или теорема – хипотеза – теорема prim

  Целта на книгата е да се разкрие евристичната роля на векторно-алгебричното моделиране за построяване на аналози в пространства с три и повече измерения на теореми от училищния курс по геометрия. Изследването се състои от две основни части – теоретична и приложна.
  Цена: 12,00 лв.
 • Математиката в мисленето на децата

  В настоящата монография се прави опит да се разкрие същността на математическото мислене в логико-информационната организационна дейност на децата от предучилищна възраст, което би представлявало интерес за педагози, възпитатели, студенти, докторанти и родители.
  Цена: 13,00 лв.
 • Дати и време в релационния модел на данни

  В книгата се прави опит за цялостно решение на проблема с представянето на датата и времето в базите от данни, макар че изследването се базира на релационния модел на данни, но предложените решения имат приложимост и извън този модел.
  Цена: 8,00 лв.
 • Анализ и проектиране на информационни системи

  Книгата има за цел да изследва спецификата в дейностите по анализ и проектиране при разработката на съвременни информационни системи и да предложи решения или насоки за решения, които подобряват работата по тези дейности в някои аспекти. Представени са основни концепции, свързани с разработката на бази от данни и инфор
  Цена: 14,00 лв.
 • Автономните системи: платформи, приложения, перспективи
  Автономните системи: платформи, приложения, перспективи
  Васил Георгиев, Йоаннис Патиас, Христо Христов

  Настоящето издание представя основните принципи на проектиране и приложение на автономните системи и системите за обработка в реално време, които са компютърно базирани модули за управление и автоматизация в производството, автономната роботика, системите за мобилни персонални комуникации, интерактивните мултим
  Цена: 16,00 лв.
 • Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии

  Съдържанието на настоящия труд се основава на резултати в областта на проектирането и разработването на академични цифрови библиотеки, постигнати основно през периода 2008 – 2017 г. Акцентът на изложението е поставен върху предложените решения, свързани с архитектурните принципи и функционалните възможности на т.нар. с
  Цена: 8,00 лв.
 • Нерелационни бази от данни. Практическо ръководство
  Нерелационни бази от данни. Практическо ръководство
  Филип Петров, Цветанка Георгиева-Трифонова

  Тази книга предлага една великолепна колекция от теоретични основи, необходими за доброто развитие на съвремените СУНРБД (Системи за управление на нерелационни бази от данни) и практическите сведения за най-популярните от тях. Авторите са подбрали много успешно нивото на детайли, в което да се навлезе за отделн
  Цена: 15,00 лв.
 • Медии & уеб дизайн
  Медии & уеб дизайн
  Веселина Вълканова

  Екстремно лаконичните проекти с чисти линии и гарантирана функционалност фаворизират информацията и структурата, така благоприятстват ползваемостта и работят за комуникационния успех на медиите онлайн. Основният принцип на уеб пространството – интерактивността и възможностите на читателите да контролират и трас
  Цена: 25,00 лв.
 • Ускорители на частици

  Книгата представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на заредени частици. Описана е историята на развитието на ускорителите и са разгледани основните видове ускорители. Засегнати са въпросите за вторичните лъчения на ускорителите. Специално внимание е отделено на приложението на ускорителите
  Цена: 15,00 лв.
 • Управление на риска в проект (Project Risk Management)
  Управление на риска в проект (Project Risk Management)
  Йоаннис Патиас, Силвия Илиева

  Целта на книгата е да представи цялостна система за управление на риска в проекта. Управлението на риска като структуриран процес допринася за по-доброто разбиране на рисковете и тяхното ефективно управление по време на планирането и изпълнението на проекта. Книгата е насочена към всеки, който иска да придоб
  Цена: 14,00 лв.
 • Уловени в мрежата
  Уловени в мрежата
  Вени Марковски

  Вени Марковски е съосновател и управител на "Бол.бг" - първото търговско дружество интернет оператор в София (основано през 1993 г.), както и на неправителствената организация "Интернет общество - България" (основана през 1995 г.). В тази книга Вени Марковски предлага някои свои наблюдения, спомени и размисли по тем
  Цена: 14,00 лв.
 • Справочник по математика
  Справочник по математика
  Г. Александров, И. Тонов, Й. Митев, К. Чакърян

  Справочникът е предназначен за подготовка и използване по време на кандидатстудентските изпити по математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Материалът в него е съобразен с програмата по математика за тези изпити. Справочникът е единственото разрешено пособие на кандидатстудентските изпити по математика
  Цена: 5,00 лв.
 • Разклоняващи се стохастични процеси
  Разклоняващи се стохастични процеси
  Марусия Славчова-Божкова, Николай Янев

  Ние живеем в стохастичен свят и разклоняващите се процеси моделират интересни стохастични феномени. Изложената математическа теория импонира със своето изящество и дълбочина, които дават възможност за сериозни приложения в редица области на физиката, химията, биологията и медицината, икономиката, информатиката и т.н. Т
  Цена: 12,00 лв.
 • Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса

  В монографията се разглеждат основни въпроси от приложението на информационните технологии в бизнеса, както и новите концепции и иновации в областта. Иновациите, прилагани в новите технологии, са свързани с изкуствения интелект. Изкуственият интелект, вграден в хардуерни и софтуерни платформи, надгражда човешкия интеле
  Цена: 14,00 лв.
 • Моделиране на роботи с 3D принтер

  Целта на тази книга е да запознае читателя с основните аспекти, свързани с моделирането на роботи с помощта на 3D принтери. В последните години навлизат нови концепции за създаване на прототипи с възможности за генериране на разнообразни конструкции на ниска цена. Същевременно технологията на 3D принтирането се разв
  Цена: 16,00 лв.