C++ в примери и задачи

C++ в примери и задачи

Автор(и): Алексей Василев
Издателство: Асеневци; 2015 г.
ISBN: 9789548898683
Наличност: Да
Цена: 24,95 лв.

Тази книга е предназначена за онези, които не знаят или са слабо запознати с езика C++ и искат бързо да се научат да програмират на него. Ето защо в първа глава ще намерите основополагащи примери. Тук ще научите как е организирана програмата в C++; как се въвеждат и извеждат данни чрез прозореца на конзолата; как се декларират променливи и изпълняват прости аритметични операции. В следващите глави последователно се разглеждат по-сложни примери и задачи, свързани с управляващите инструкции, с използването на указатели, масиви, обекти, обобщени класове и функции. Обърнато е внимание и на най-важните механизми на обектно-ориентираното програмиране, които могат да бъдат реализирани в С++.

Въведение
За книгата и езика С++

Глава 1. Прости програми
Първата програма
Запознаване с променливи
Запознаване с функции
Запознаване с оператора за цикъл
Запознаване с условен оператор
Запознаване с масиви
Задачи за самостоятелна работа

Глава 2. Управляващи инструкции
Оператор за цикъл for
Оператор за цикъл do-while
Оператор за избор switch
Вложени условни оператори
Вложени оператори за цикъл
Цикъл за обхождане на колекция
Генериране и прихващане на изключения
Инструкция за безусловен преход
Задачи за самостоятелна работа

Глава 3. Указатели, масиви и препратки
Запознаване с указатели
Масиви и указатели
Запознаване с препратки
Динамично заделяне на памет
Особености на символните масиви
Двумерни масиви
Масиви с указатели
Задачи за самостоятелна работа

Глава 4. Функции
Деклариране и дефиниране на функция
Предефиниране на функции
Стойности на аргументите по подразбиране
Рекурсия
Механизми за предаване на аргументи на функция
Предаване на указател като аргумент на функция
Предаване на масив като аргумент на функция
Предаване на текст във функция
Указател като резултат на функция
Препратка като резултат на функция
Динамичен масив като резултат на функция
Указател към функция
Задачи за самостоятелна работа

Глава 5. Класове и обекти
Запознаване с класове и обекти
Открити и закрити членове на класа
Предефиниране на методи
Запознаване с конструктори и деструктори
Принципи на предефиниране на оператори
Запознаване с наследяването
Задачи за самостоятелна работа
Препоръки за самостоятелна работа

Глава 6. Използване на класове и обекти
Указател към обект
Създаване на масив от обекти
Масив като поле на класа
Функтори и индексация на обекти
Конструктор за създаване на копие
Наследяване и закрити полета на базовия клас
Виртуални методи и наследяване
Множествено наследяване
Достъп до обектите чрез променлива на базовия клас
Препоръки за самостоятелна работа

Глава 7. Обобщени функции и класове
Обобщени функции
Обобщена функция с няколко параметъра
Предефиниране на обобщена функция
Явна специализация на обобщена функция
Обобщени класове
Явна специализация на обобщен клас
Стойности на параметрите по подразбиране
Наследяване на обобщени класове
Целочислени обобщени параметри
Препоръки за самостоятелна работа

Глава 8. Разни задачи
Запознаване със структури
Обобщени структури
Работа с комплексни числа
Клас за реализация на числов масив
Контейнер за динамичен масив
Контейнерен клас за реализация на множества
Асоциативен контейнер
Обработка на грешки
Запознаване с многонишково програмиране
Препоръки за самостоятелна работа

Глава 9. Математически задачи
Метод на последователните приближения
Метод на разполовяването
Метод на допирателните
Интерполационен полином на Лагранж
Интерполационен полином на Нютон
Изчисляване на интеграл по метода на Симпсън
Изчисляване на интеграли по метода на Монте Карло
Решаване на диференциално уравнение по метода на Ойлер
Решение на диференциално уравнение по метода на Рунге-Кута
Заключителни бележки

Заключение
Полезни съвети

Страници: 342
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,420 кг
ID: 2С35ПАВ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: