С в примери и задачи

С в примери и задачи

Автор(и): Алексей Василев
Издателство: Асеневци; 2016 г.
ISBN: 9786197356045
Наличност: Да
Цена: 29,95 лв.

Тази книга е за тези, които биха искали не само да се научат да програмират на С, но биха искали да започнат своето развитие като програмисти, стъпвайки на солидни основи от фундаментални знания за програмирането.

Най-добре и най-лесно програмиране се учи с примери. Материалът в книгата е подбран и съставен като е взето предвид именно това обстоятелство. Ето защо в началото на всяка глава се разглеждат съответните теоретични основи, след което се представят примери, свързани с обсъждания аспект на проблема. В края на главата се дават примерни решения на конкретни задачи, както и резюме, чиято цел е да помогне на читателя да затвърди разгледания материал. Пак там са поместени и задачи за самостоятелна работа, предполагащи написването на програмен код.

Така ще усвоите работата с променливи, типове данни, указатели, оператори, видове масиви, изброявания, битови полета и файловия вход/изход. Особено внимание е отделено на управляващите инструкции, структурите и обединенията, динамичното заделяне на памет и работата с функции.

Встъпление. Езикът С и процедурното програмиране
Езици и стандарти
Парадигми на програмирането
Структура и концепция на книгата
Компилатори и среди за разработка
Обратна връзка
За автора

Глава 1. Запознаване с езика С
Първа програма
Използване на променливи и на базови типове данни
Запознаване с указатели
Оператори
Запознаване с условните оператори
Запознаване с оператори за цикъл
Запознаване с функции
Запознаване с масиви
Конзолен вход и изход
Примерни решения на задачи
Резюме
Задачи за самостоятелна работа

Глава 2. Управляващи инструкции
Условен оператор if
Оператор за избор
Оператори за цикъл while и do-while
Оператор за цикъл for
Инструкция за безусловен преход goto
Примерни решения на задачи
Резюме
Задачи за самостоятелна работа

Глава 3. Масиви, указатели и динамично заделяне на памет
Указатели
Динамично заделяне на памет
Едномерни масиви
Двумерни масиви
Символни масиви
Разни операции с масиви
Примерни решения на задачи
Резюме
Задачи за самостоятелна работа

Глава 4. Функции
Създаване на функция
Аргументи на функция
Резултат от функция
Рекурсия
Указател към функция
Главна функция на програмата
Функция с променлив брой аргументи
Примерни решения на задачи
Резюме
Задачи за самостоятелна работа

Глава 5. Структури и обединения
Запознаване със структури
Операции с екземпляри на структура
Структури и функции
Структури и масиви
Структури и указатели
Вложени структури
Някои особени свойства на структурите
Обединения
Примерни решения на задачи
Резюме
Задачи за самостоятелна работа

Глава 6. Заключителни бележки
Директиви на предпроцесора
Оператор typedef
Изброявания
Битови полета
Файлов вход и изход
Резюме

Страници: 624
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,860 кг
ID: 2С35ПАВ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: