Въведение в .Net - практическо програмиране на C

Въведение в .Net - практическо програмиране на C

Автор(и): Денис Колисниченко
Издателство: Асеневци; 2016 г.
ISBN: 9789548898867
Наличност: Да
Цена: 24,95 лв.

Платформата .NET на Microsoft® е една от най-перспективните към днешна дата. С нейна помощ могат да се разработват различни приложения - от най-простите конзолни, през десктоп приложения, чак до сложни разпределени мрежови приложения.

Тази книга ще ви запознае с основите на езика C#, с обектно-ориентираното програмиране, с характерните за C# конструкции като делегати, ламбда изрази, интерфейси, итератори и много други неща от съвременния свят на програмирането. Също така се засягат и въпроси от паралелното програмиране, файловия вход-изход, мрежовото програмиране и компилирането на .NET.

Книгата дава на читателя основните насоки при работа .NET, обяснявайки фундаменталните въпроси и концепции на прост и разбираем език. В нея ще намерите изключително полезни практически примери и илюстрации, които ще ви помогнат да усвоите материала бързо и лесно.

Въведение

Глава 1. Въведение в .NET
1. Какво представлява .NET?
2. История на .NET
3. Поддържани операционни системи
4. Езици за програмиране
5. Разработка на различни типове приложения

Глава 2. Философия на .NET
1. Как са програмирали преди
2. Какво ни предлага .Net
3. Основни компоненти на .Net
4. Език С#
5. Асемблита в .NET
6. Подробно за CTS
7. Подробно за CLS
8. Подробно за CLR
9. Пространства от имена

Глава 3. Разгръщане на .NET и първа програма
1. Разгръщане при клиента
2. Първа програма с Visual Studio

Глава 4. Основни конструкции на езика C#
1. Изследване на програмата Hello, world!
2. Клас System.Console
3. Типове данни и променливи
4. Оператори
5. Преобразуване на типове данни
6. Неявно типизирани локални променливи
7. Цикли
8. Конструкции за вземане на решения
9. Масиви
10. Кортежи

Глава 5. Обектно-ориентирано програмиране
1. Основи на ООП
2. Класове и обекти
3. Презареждане на функции на членове на класа
4. Наследяване и полиморфизъм

Глава 6. Интерфейси, структури и изброявания
1. Понятието интерфейс
2. Ключови думи as и is
3. Интерфейсни свойства
4. Интерфейси и наследяване
5. Структури
6. Изброявания

Глава 7. Обработка на изключения
1. Въведение в обработката на изключения
2. Прихващане на изключения. Блокове try, catch, finally
3. Клас Exception
4. Изключения на системно ниво
5. Ключова дума finally
6. Ключови думи checked и unchecked

Глава 8. Делегати, събития и ламбда изрази
1. За какво се използват делегатите
2. Анонимни методи
3. Ламбда изрази
4. Събития

Глава 9. Колекции и итератори
1. Въведение в колекциите
2. Слабо типизирани колекции
3. Шаблонни колекции
4. Клас ArrayList. Динамични масиви
5. Хеш-таблица. Класс HashTable
6. Създаваме стек. Класове Stack и Stack
7. Опашка. Класове Queue и Queue
8. Свързани списъци. Клас LinkedList
9. Сортиран списък. Клас SortedList
10. Речник. Клас Dictionary
11. Сортиран речник: клас SortedDictionary
12. Множества: класове HashSet и SortedSet
13. Имплементация на интерфейс IComparable
14. Изброители
15. Имплементация на интерфейсите IEnumerable и IEnumerator
16. Итератори. Ключова дума yield

Глава 10. Файлов вход/изход
1. Въведение в пространството от имена System.IO
2. Класове за работа с файлове и папки
3. Сериализация на обекти

Глава 11. Конфигурация на асемблита в .NET
1. Специални пространства от имена
2. Прецизиране на имената или конфликти на ниво имена
3. Вложени пространства от имена. Пространство по подразбиране
4. Асемблита в .NET

Глава 12. Многонишковост и паралелно програмиране
1. Паралелни колекции
2. Библиотека за паралелни задачи
3. Клас Task
4. Изчакване на задача
5. Клас TaskFactory
6. Продължение на задача
7. Връщане на стойност от задача

Глава 13. Мрежово програмиране
1. Пространство от имена System.Net
2. Клас Uri
3. Изтегляне на файлове (HTTP и FTP)
4. Клас Dns
5. Сокети
6. Създаване на реално мрежово приложение

Страници: 314
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,500 кг
ID: 2В90ДДК001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: