Трептения и вълни

Трептения и вълни

Автор(и): Иван Желязков
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2000 г.
ISBN: 9540708524
Наличност: Да
Цена: 10,00 лв.

Тази книга е увод в съвременната теория на трептенията и вълните. Книгата е разделена на две части.

В първата част се обсъждат предимно нелинейни трептения, като основните акценти са фазовите портрети на трептящи системи, асимптотичните методи за решаване на уравненията на движение, както и други въпроси от теорията и практиката на трептенията в нелинейни системи.

Втората част е посветена на вълновите процеси. Подробно са разгледани въпросите за разпространението на електромагнитни вълни в дисперсни. Нелинейната теория на вълните включва прости вълни на Риман в идеална среда, акустични вълни в дисипативна среда и солитони в дисперсни среди.

Предговор

Част 1. Трептения
1. Увод
2. Свободни трептения в консервативни системи с една степен на свобода
3. Метод на последните приближения
4. Свободни третпения в дисипативни трептящи системи с една степен на свобода
5. Качествено разглеждане на свободни трептения в дисипативни системи при различни закони на триене
6. Изучаване на свободни трептения н нелинейни дисипативни системи чрез метода на поетапно разглеждане
7. Метод на бавно изменящите се амплитуди за пресмятане на трептения в слабо нелинейни системи с малко затихване
8. Примери за използване на метода на бавно изменящите се амплитуди за пресмятане на трептения в слабо нелинейни системи с малко затихване
9. Принудени трептения в нелинейна консервативна система при хармонично силово въздействие
10. Трептения в системи с една степен на свобода при параметрично въздействие
11. Еднокръгов параметричен усилвател
12. Автотрептения в системи с една степен на свобода
13. Собствени трептения в линейни системи с две степени на свобода
14. Връзка и свързаност
15. Параметрични системи с n степен на свобода. Релации на Менли-Роу

Част 2. Вълни
16. Понятие за вълнови процеси
17. Плоски вълни
18. Вълнови уравнения
19. Хомогенни и нехомогенни вълни
20. Векторни вълни. Поляризация
21. Цилиндични и сферични вълни
22. Плоски звукови вълни в течности и газове
23. Метод на бавно изменящия се профил
24. Отражение на вълни от гранична повърхност
25. Плоски електромагнитни вълни в изотропни среди
26. Показатели на пречупване и поглъщане. Дълбочина на проникване
27. Понятие за времева и пространствена дисперсия
28. Дисперсионно уравнение
29. Връзка между дисперсия и поглъщане. Дисперсионни съотношения на Крамерс-Крониг
30. Дисперсия в диелектрици
31. Модулирани вълни и сигнали. Групова скорост
32. Вълнови пакети
33. Вълни с крайна амплитуда в среди без дисперсия. Прости вълни на Риман
34. Форматиране на разриви. Ударни вълни. Структура на разривите
35. Вълни с крайна амплитуда в дисипативна среда. Уравнение на Бюргерс
36. Нелинейни вълни в дисперсни среди. Уравнение на Кортевег-де Бриз

Основна литература

Страници: 220
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,250 кг
ID: 3Т82ВИЖ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: