Физични величини. Мерни единици и системи. SI

Физични величини. Мерни единици и системи. SI

Автор(и): Марко Марков
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2008 г.
ISBN: 9789540725758
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

По своето съдържание изданието съчетава функциите на два справочника - на кратък справочник по физика и на справочник по мерни единици и системи. Разгледани са най-употребяваните мерни системи, като е акцентирано на Международната система SI. Дефинирани са физичните величини, техните размерности и единици и са дадени съотношенията им с единиците от другите системи, както и с английските и американските единици. Включени са числените стойности на величините, характеризиращи различни свойства на веществата - механични, топлинни, електрични, магнитни и др.

Въведение

1. Физични величини. Мерни единици
1.1. Физични величини
1.2. Измерване на физични величини
1.3. Основни и производни величини и единици
1.4. Системи мерни единици
1.5.Избор на основни единици. Еталони
1.6. Коефициент на пропорциалност. Кохерентни системи
1.7. Размерност на производните величини и единици

2. Развитие на мерните системи
2.1. Метрична мерна система
2.2. Система сантиметър-грам-секунда (CGS, CГC)
2.3. Система CGSE (CГCE)
2.4. Система CGSM (СГСМ)
2.5. Симетрична (Гаусова) система (CGS)
2.6. Практическа система
2.7. Практическа международна система
2.8. Рационализирани и нерационализирани системи
2.9. Абсолютна практическа система (MKSA, MKCA)
2.10 Система (MKfS, MKCC)
2.11. Система естествени единици

3. Международна система единици SI (СИ)
3.1. Въвеждане на системата SI
3.2. Основни единици на SI
3.3. Допълнителни единици
3.4. Десетични кратни и дробни единици
3.5. Правила за означаване на единиците в SI

4. Механика. Производни единици
4.1. Кинематика
4.2. Трептения и вълни
4.3. Динамика

5. Механични свойства на материалите
5.1. Еластични свойства на твърдите тела
5.2. Коефициенти на триене
5.3. Коефициент на вътрешно триене

6. Термодинамика. Молекулна физика
6.1. Единици на топлинните величини
6.2. Топлинни свойства на веществата
6.3. Молекулна физика

7. Акустика
7.1. Обективни акустични величини
7.2. Субективни, психофизиологични характеристики на звука
7.3. Връзка между физиологични и физичните величини на звука
7.4. Акустика на помещенията

8. Електричество и магнетизъм
8.1. Единици за електричните величини
8.2. Единици на магнитните величини
8.3. Променлив ток

9. Електромагнитни лъчения
9.1. Обща характеристика на електромагнитните лъчения
9.2. Енергетични величини на електромагнитните лъчения
9.3. Спектрални характеристики на електромагнитните лъчения
9.4. Температурно излъчване на телата
9.5. Фотометрични величини и единици
9.6. Връзка между субективните и обективните фотометрични величини
9.7. Геометрична оптика

10. Атомна и ядрена физика
10.1. Общи характеристики на атома. Градивни частици. Величини и означения
10.2. Основни свойства на атома и ядрото и градивните им частици
10.3. Единици за енергия в атомната и ядрената физика
10.4. Радиоактивност и ядрени реакции
10.5. Взаимодействия на лъченията с веществото
10.6. Дозиметрични величини

11. Приложения

Указател на таблиците в текста
Литература

Страници: 416
Формат: 60х84/16 (14,5х20 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0, 360 кг
ID: 3Ф47ВММ01

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: