Електрети

Електрети

Автор(и): Георги Мекишев
Издателство: АИ "Проф. Марин Дринов"; 2014 г.
ISBN: 9789543227785
Наличност: Да
Цена: 14,00 лв.

Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. В книгата е изяснена същността на електретния ефект, дефинирани са основните параметри на електретите, дадени са кратки исторически сведения. Разгледани са методите за получаване на електрети, за измерване на техните характеристики, влиянието на някои фактори за получаване на стабилни електрети, както и различните теоретични модели. Специално място е отделено за практическото приложение на електретите.

Предговор

1. Физическа същност и общи сведения за електретния ефект в диелектрици
1.1. Определение и същност на електретния ефект
1.2. Два типа заряди
1.3. Основни параметри на електретите
1.4. Кратки исторически сведения
Литература

2. Електрични полета на електретите и сили на взаимодействие
2.1. Електрични полета на единичен зареден слой
2.2. Електрични полета на два заредени слоя
2.3. Електрично поле при обемно разпределение на заряда
2.4. Сили на взаимодействие
Литература

3. Методи за получаване на електрети
3.1. Термоелектрети
3.2. Фотоелектрети
3.3. Криоелектрети
3.4. Короноелектрети
3.5. Анодоелектрети
3.6. Получаване на електрети с помощта на течни контакти
3.7. Други методи
Литература

4. Методи за измерване на ефективната повърхностна плътност на заряда на електретите
4.1. Метод на подемния електрод
4.2. Метод на капацитивната сонда
4.3. Метод на вибриращия електрод
4.4. Метод на вибриращия електрод с компенсация
Литература

5. Методи за измерване на обемното разпределение на заряда на електретите
5.1. Метод на срезовете
5.2. Метод на отворения цилиндър на Фарадей
5.3. Метод на топлинния импулс
5.4. Метод на импулса на налягането
Литература

6. Метод на термостимулираната деполяризация на електретите
6.1. Токова термостимулирана деполяризация
6.2. Определяне параметрите на електрически активните центрове в електретите
6.3. Зарядова термостимулирана деполяризация
Литература

7. Метод на изометричната поляризация и деполяризация на електретите
Литература

8. Влияние на различни фактори върху стабилността на електретите
8.1. Температура
8.2. Влажност
8.3. Повърхност
8.4. Налягане
8.5. Други фактори
Литература

9. Теоретични представи за електретния ефект
9.1. Феноменологични модели
9.2. Инжекционни модели
9.3. Перколационен модел
Литература

10. Приложение на електретите
10.1. Електретни преобразуватели
10.2. Приложения, основаващи се на непосредственото използване на електричното поле на електретите
10.3. Други приложения
Литература

Резюме на английски език

Страници: 236
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,395 кг
ID: 3Е49ЬГМ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: