Електричество и магнетизъм

Електричество и магнетизъм

Автор(и): Любен Иванов
Издателство: УИ "Неофит Рилски"; 2010 г.
ISBN: 9789546807113
Наличност: Да
Цена: 11,00 лв.

Лекционният материал е предназначен за учебен курс с хорариум от 60 часа и е разделен на 26 приблизително равни по обем лекции, за всяка от които са предвидени между два и три лекционни часа. Използваният математически апарат е съобразен с изучаваните математически курсове в предходни семестри и изисква добри знания по интегрално и дифeренциално смятане.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

1. Електрично поле на точков заряд във вакуум
1.1. Електричен заряд. Закон на Кулон. Интензитет на електричното поле
1.2. Работа за преместване на заряд в електрично поле. Потенциал на електричното поле. Потенциална енергия. Връзка между потенциал и интензитет
1.3. Електрично поле на електричен дипол. Електричен дипол във външно електрично поле
1.4. Теорема на Гаус. Приложения - поле на равномерно заредена равнина, две успоредни равнини и равномерно зареден цилиндър и равномерно заредена сфера

2. Електрично поле в диелектрици и метали
2.1. Диелектрици в електрично поле. Поляризация на диелектрика. Теорема на Гаус за електричното поле в произволна среда. Електрично поле на границата на два диелектрика
2.2. Проводници в електричното поле
2.3. Кондензатори. Капацитет на плосък, сферичен и цилиндричен кондензатор. Свързване на кондензатори
2.4. Енергия на електричното поле. Енергия на зареден проводник. Плътност на енергията на електричното поле

3. Електричен ток
3.1. Основни величини. Електродвижещо напрежение. Закон на Ом. Работа и мощност на електричен ток. Закон на Джаул-Ленц
3.2. Електричен ток в метали
3.3. Електричен ток в газове
3.4. Електричен ток в електролити
3.5. Химически източници на електричен ток
3.6. Пресмятане на електрически вериги

МАГНЕТИЗЪМ

4. Магнитно поле във вакуум
4.1. Основни понятия. Магнитно поле на движещ се заряд. Закон на Био-Савар-Лаплас. Магнитно поле на праволинеен проводник
4.2. Действие на магнитното поле върху заряди и токове. Сила на Лоренц. Закон на Ампер. Сила, действаща между два праволинейни проводника, по които тече ток във вакуум
4.3. Теорема на Гаус за потока на магнитната индукция. Циркулация на вектора на магнитната индукция
4.4. Магнитен дипол. Магнитно поле на магнитен дипол
4.5. Магнитно поле на соленоид и тороид

5. Магнитни свойства на веществото
5.1. Магнитно поле във веществото. Интензитет на магнитното поле
5.2. Магнито-механични явления. Магнитно поле на границата на два магнетика

6. Електромагнитна индукция
6.1. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей
6.2. Самоиндукция. Взаимна индукция. Енергия на магнитното поле

7. Движение на заредени частици в електрични и магнитни полета
7.1. Треактория на движение на заредени частици в магнитно поле. Ефект на Хол
7.2. Методи за определяне на специфичния заряд на частици
7.3. Ускорители на заредени частици

Страници: 282
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,375 кг
ID: 3Е49МЛИ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: