Сеизмология. Ч. 2. Земетръсни източници и вълново поле в Земята

Сеизмология. Ч. 2. Земетръсни източници и вълново поле в Земята

Автор(и): Людмил Христосков
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2007 г.
ISBN: 9540720613
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Настоящото издание представлява балансирано осъвременено изложение на класическите познания и методи в областта на сеизмологията. Представени са най-новите резултати в механиката на деформируемите среди и разпространението на сеизмичните вълни, строежа и свойствата на Земята, теорията на земетръсните източници, методите за регистрация и обработка на сеизмичните данни, оценката на сеизмичния режим, хазарт и риск и прогнозирането на земетръсните явления.

Книгата е предназначена за различните форми на университетско обучение в този основен дял от геофизиката, а също и като справочник за специалистите.

Въведение

Глава 6. Сеизмични вълни в слой и полупространство. Образуване на повърхностни вълни
6.1. Общи съображения за слоеста среда
6.2. Разпространение на плоски вълни в слой и полупространство. Коефициенти на отражение и пречупване
6.3. Безкраен слой като вълновод
6.4. Вълни на Лъв в слой
6.5. Вълни на Рейли в слой
6.6. Разпространение на сеизмични вълни при дисперсия на скоростта

Глава 7. Сеизмични вълни в земната сфера
7.1. Уравнение на вълновия фронт. Ходографи
7.2. Основни уравнения на сеизмичните лъчи и ходографи
7.3. Свойства на сеизмичните лъчи и съответните им ходографи
7.4. Определяне на скоростите на сеизмичните вълни в Земята
7.5. Вътрешен строеж и модели на Земята
7.6. Вълнова картина, типове вълни и фази в сферичната Земя
7.7. Строеж на земната кора. Вълни при близки земетресения. Ходографи

Глава 8. Сеизмични източници. Теория и приложения
8.1. Сеизмични източници. Разломи и земетръсни огнища
8.2. Физични модели и процеси в земетръсните огнища
8.3. Точкови източници и математически модели
8.4. Практическо построяване на механизма на земетресенията
8.5. Енергия на сеизмичните източници. Спектрални модели
8.6. Магнитудни скали
8.7. Определяне на местоположението и времето на излъчване

Глава 9. Сеизмографи. Теория и практика
9.1. Общи сведения за сеизмографите и сеизмичните станции
9.2. Собствено движение на махалото на сеизмометъра
9.3. Махални системи за хоризонтални сеизмографи
9.4. Махални системи за вертикални сеизмографи
9.5. Принудена реакция на махалото при външни въздействия
9.6. Основи на теорията на сеизмографи с галванометрична регистрация
9.7. Електронни сеизмографи

Глава 10. Статистика, хазарт и прогнозиране на земетресенията
10.1. Сеизмични бюлетини, каталози и карти
10.2. Разпределение на земетресенията във времето
10.3. Закон за повтаряемост на земетресенията
10.4. Макросеизмично поле и скали
10.5. Сеизмично райониране, хазарт и риск
10.6. Прогнозиране на земетресенията

Приложения

Приложение 3. Основни структурни константи за моделите на Земята
Приложение 4. Стандартни ходографи на Джефрис-Булен (повърхностен източник)
Приложение 5. Номенклатура на основните сеизмични вълни и фази
Приложение 6. Стойности на tg e_0 = ctg i_0 за P вълни в зависимост от епицентралното разстояние и дълбочината
Приложение 7. Магнитудни калибровъчни функции
Приложение 8. Макросеизмична скала на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK - 64)

Списък на най-често използваните означения и съкращения
Предметен указател
Литература

Страници: 456
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,460 кг
ID: 3С30ЬЛХ002

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: