Сеизмология. Ч. 1. Сеизмични вълни в изотропни среди

Сеизмология. Ч. 1. Сеизмични вълни в изотропни среди

Автор(и): Людмил Христосков
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2005 г.
ISBN: 9540720613
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Настоящото издание представлява балансирано осъвременено изложение на класическите познания и методи в областта на сеизмологията. Представени са най-новите резултати в механиката на деформируемите среди и разпространението на сеизмичните вълни, строежа и свойствата на Земята, теорията на земетръсните източници, методите за регистрация и обработка на сеизмичните данни, оценката на сеизмичния режим, хазарт и риск и прогнозирането на земетръсните явления.

Книгата е предназначена за различните форми на университетско обучение в този основен дял от геофизиката, а също и като справочник за специалистите.

Въведение

Глава 1. Тенденции в развитието и основни задачи на сеизмологията. Сеизмичност на Земята
1.1. Основни понятия и термини
1.2. Исторически бележки за развитието на сеизмологията
1.3. Сеизмологията в България
1.4. Главни задачи и направления на сеизмологията
1.5. Земетресенията на земното кълбо
1.6. Земетръсна активност на Европа и Балканите
1.7. Сеизмичност на България

Глава 2. Елементи на механиката на деформируемите среди
2.1. Общи съображения за непрекъснатите деформируеми среди
2.2. Деформации в еластичните тела
2.3. Напрежения в еластичните тела
2.4. Връзка между напреженията и деформациите. Енергия на еластичната деформация
2.5. Модули за идеално еластична изотропна среда. Закон на Хук
2.6. Уравнения на равнинно напрегнато и деформирано състояние
2.7. Реологични модели на деформируеми среди, отклоняващи се от идеалната еластичност
2.8. Нарушение на непрекъснатостта и разрушения в твърдите тела

Глава 3. Уравнения на еластични вълни в безкрайна среда
3.1. Вълнови уравнения за обемни вълни
3.2. Плоски вълни
3.3. Сферични и цилиндрични вълни
3.4. По-общи случаи на разпространение на вълни в безкрайна среда. Решение на вълновите уравнения
3.5. Разпространение на сеизмичните вълни в квазиреални среди. Влияние на вискозитета и вътрешното триене

Глава 4. Хармонични и квазихармонични вълни и процеси
4.1. Обща характеристика на вълновите движения и процеси
4.2. Основни сведения за хармоничните и полихармоничните вълнови движения. Редове на Фурие
4.3. Суперпозиция на хармонични вълнови движения
4.4. Суперпозиция на линейно поляризирани вълнови движения
4.5. Еквивалентност на хармоничните движения във времевата и честотната област
4.6. Спектри и интегрални трансформации на Фурие
4.7. Използване на делта-функция
4.8. Дискретни трансформации на Фурие

Глава 5. Плоски вълни на границата между две полупространства. Образуване на Рейли-вълни
5.1. Кинематика при отражение и пречупване на плоски вълни
5.2. Динамична задача за отражение и пречупване на плоски вълни
5.3. Особени и частни сллучаи на отражение и пречупване
5.4. Обемни вълни на граница, свободна от напрежения
5.5. Образуване на Рейли-вълни в полупространство със свободна повърхност

Приложение 1. Бележити сеизмолози - кратки биографични бележки
Приложение 2. Данни за някои по-силни земетресения на Земята

Литература

Страници: 364
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,580 кг
ID: 3С30ЬЛХ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: