Гравитационни лещи

Гравитационни лещи

Автор(и): Галин Гюлчев, Стойчо Язаджиев
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2017 г.
ISBN: 9789540739847
Наличност: Да
Цена: 24,00 лв.

Монографията по теория на гравитационните лещи е първата по рода си професионална книга на български език, посветена на тази бързо развиваща се област от съвременната астрофизика. В изданието се представят част от научните изследвания на авторите в две от главните направления за изучаване на ефектите по закривяване на светлината в изкривено пространство-време, основаващи се на разпространението на светлината в асимптотически плоската част на пространство-времето и в области, където пространство-времето притежава значителна кривина. Дискутирани са резултатите от наблюденията, до които водят алтернативните теории на гравитацията, в граничните случаи на малки и големи отклонения на лъчите, като обект на изследване са заредени статични и заредени въртящи се черни дупки, а също така статични и въртящи се голи сингулярности, разгледани като кандидати за гравитационни лещи.

Увод

1. Ефект на гравитационната леща
1.1. Кратка история
1.2. Основни наблюдателни ситуации

2. Отклонение на светлината
2.1. Обща теория на относителността
2.2. Симетрии на пространство-времето
2.3. Решение на Шварцшилд
2.4. Решение на Кер
2.5. Приближения в Общата теория на относителността
2.6. Ъгъл на отклонение на светлинните лъчи
2.7. Времезакъснение на Шапиро
2.8. Силни гравитационни полета

3. Оптика в изкривено пространство-време
3.1. Вакуумни уравнения на Максуел
3.2. Енергия и импулс и тяхното запазване
3.3. Приближение на геометричната оптика
3.4. Разпространение на светлинните лъчи
3.5. Пренос на енергията и импулса на фотоните
3.6. Принцип на Ферма
3.7. Запазване на повърхностната яркост

4. Основи на теорията на гравитационните лещи
4.1. Приближения
4.2. Ефектен показател на пречупване
4.3. Уравнение на светлинните пътища в R3
4.4. Ъгъл на отклонение
4.5. Времезакъснение и потенциал на Ферма
4.6. Уравнение на гравитационната леща

5. Поляризация на светлината в слаби гравитационни полета
5.1. Въведение

6. Характеристики на уравнението на лещата
6.1. Основни уравнения на теорията на гравитационните лещи
6.2. Увеличение на изображенията и критични криви
6.3. Времезакъснение и принцип на Ферма
6.4. Две основни теореми
6.5. Модел на леща с точкова маса. Леща на Шварцшилд

7. Ефект на лещата при големи отклонения на лъчите
7.1. Въведение
7.2. Сферичносиметрични гравитационни лещи
7.3. Светлинни траектории в геометрията на Шварцшилд
7.4. Геометрия на фотонната сфера
7.5. Гравитационна леща на Шварцшилд
7.6. Уравнение на гравитационната леща
7.7. Наблюдения
7.8. Ефект на лещата от черната дупка в Галактиката
7.9. Аксиалносиметрични гравитационни лещи
7.10. Анализ на светлинните траектории в геометрията на Кер
7.11. Силует на сянката на черна дупка
7.12. Каустични повърхнини
7.13. Форматиране на изображенията

8. Дилатонни черни дупки като гравитационни лещи
8.1. Характеристики на дилатонната черна дупка на Гарфинкъл-Хоровиц-Стромингер
8.2. Ъгъл на отклонение
8.3. Наблюдения

9. Леща на Кер-Сен: малки отклонения на лъчите
9.1. Въртяща се дилатон-аксионна черна дупка на Кер-Сен
9.2. Изотропни геодезични линии
9.3. Уравнения на лещата
9.4. Критични криви и каустики
9.5. Положения на изображенията
9.6. Коефициент на увеличението

10. Леща на Кер-Сен: големи отклонения на лъчите
10.1. Светлинни лъчи в околност на въртяща се черна дупка
10.2. Екваториален ефект на лещата
10.3. Квазиекваториален ефект на лещата
10.4. Критични криви и структура на каустиките
10.5. Дискусия на резултатите

11. Ефект на леща от въртящи се голи сингулярности
11.1. Пространство-време на въртяща се гола сингулярност
11.2. Уравнение на гравитационната леща
11.3. Малки отклонения на лъчите
11.4. Числено изследване на ъгъла на отклонение
11.5. Големи отклонения на лъчите
11.6. Дискусия на резултатите

А. Приближения в геометрията на Кер-Сен
А.1. Радиални интеграли
А.2. Ъглови интеграли

Библиография
Азбучен указател

Страници: 354
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: твърда
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,720 кг
ID: 3Г74ЛГГ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: