Астрономия

Астрономия

Автор(и): Цветан Георгиев, Петко Недялков
Издателство: Нов български университет; 2017 г.
ISBN: 9789545359590
Наличност: Да
Цена: 24,00 лв.

Книгата представя главните факти, зависимости и интерпретации, залегнали в основата на астрономията - видими и истински движения на космическите обекти, небесни координати, строеж и еволюция на Земята, Луната, планетите и Слънцето, строеж и еволюция на звездите, звездните системи, Млечния път и галактиките. Разглеждат се физическите условия и процеси при космическите обекти и методите за тяхното изучаване.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Може да се използва като учебник и източник на информация за подготовка на беседи, семинари и др.

Предговор

Увод. Извънземният свят в тази книга

Глава 1. Основни елементи и видими движения на небесната сфера
1.1. Астрономически наблюдения. Основни елементи на небесната сфера
1.2. Денонощно въртене на небесната сфера. Полумрак и рефракция
1.3. Годишно въртене на небесната сфера. Звездно денонощие и еклиптика
1.4. Прецесионно въртене на небесната сфера. Прояви на прецесията
1.5. Астрология и астрономия. Проверяемост на астрологичните предсказания

Глава 2. Небесни кординати, времеизмерване и звездни величини
2.1. Астрономически координати – хоризонтални и екваториални
2.2. Слънчево часово време – истинско, средно, поясно и декретно
2.3. Юлиански и Григориански календар. Синодични, сидерични и други периоди
2.4. Звездни величини по Хипарх. Съзвездия, звездни карти и каталози
2.5. Звездно часово време – определение, основна формула и приложения

Глава 3. Земята и Луната
3.1. Земята като планета – форма, радиус и маса
3.2. Земна атмосфера – състав и температурна стратификация
3.3. Земни недра – състав и плътностна стратификация
3.4. Геомагнитно поле и магнитосфера
3.5. Луната като луна – разстояние, фази, периоди, затъмнения и приливи
3.6. Луната като малка планета – повърхност, строеж и произход

Глава 4. Слънчева система – строеж и орбитални особености
4.1. Развитие на представите за света и Слънчевата система до XVII век
4.2. Закони на Кеплер и Нютон. Изучаване на Слънчевата система след XVII век
4.3. Правило и закон на Тициус-Боде в Слънчевата система и при екзопланетите
4.4. Орбитални закономерности и небуларна хипотеза
4.5. Отклонения от орбиталните закономерности

Глава 5. Слънчева система – състав и физически особености
5.1. Физически характеристики на планетите
5.2. Планети от земната група
5.3. Планети гиганти и техните спътници
5.4. Планети джуджета, астероиди и метеороиди
5.5. Комети, метеорни потоци, метеори, болиди и метеорити
5.6. Екзопланети. Парадокс на Ферми

Глава 6. Електромагнитно лъчение и спектри
6.1. Електромагнитно лъчение – вълни, кванти, спектри
6.2. Елементарни процеси на взаимодействие между лъчение и вещество
6.3. Спектри на водорода и звездните атмосфери
6.4. Абсолютно черно тяло и неговият спектър
6.5. Звездни величини по Погсън, фотометрични системи и цветови индекси

Глава 7. Слънце и слънчева активност
7.1. Основни данни, енергетика и еволюция
7.2. Вътрешен строеж, фотосфера и атмосфера
7.3. Елементи на слънчевата активност
7.4. Цикли на слънчевата активност
7.5. Слънце и климат

Глава 8. Физически параметри и класификации на звездите
8.1. Паралакс, паралактично и геометрично разстояние
8.2. Абсолютна звездна величина и фотометрично разстояние
8.3. Основни данни за нормалните звезди
8.4. Температури, спектри и спектрална класификация
8.5. Диаграми спектър-светимост и цвят-величина
8.6. Класове светимост и диаграми цвят-цвят

Глава 9. Двойни и нестационарни звезди. Звездна еволюция
9.1. Двойни звезди – визуални, спектрални и затъмнителни
9.2. Маси на звездите. Зависимости маса-светимост и маса-радиус
9.3. Пулсиращи променливи звезди – цефеиди, лириди и мириди
9.4. Еруптивни променливи звезди с малки маси, нови и свръхнови
9.5. Звездна еволюция и крайни фази на звездната еволюция

Глава 10. Състав и строеж на Галактиката
10.1. Млечният път – нашата галактика
10.2. Звездни купове и асоциации
10.3. Диаграми цвят-величина на звездни купове
10.4. Междузвездна среда и мъглявини
10.5. Строеж и населения на Галактиката
10.6. Въртене на Галактиката и движения на звездите

Глава 11. Морфология, разстояния и строеж на галактиките
11.1. Елитни галактики
11.2. Морфологични класификации на галактиките
11.3. Разстояния до галактиките и закон на Хъбъл
11.4. Стуктури на галактиките и основни зависимости
11.5. Групи и купове от галактики

Глава 12. Космология
12.1. Космологически наблюдения
12.2. Космологически принцип
12.3. Хомогенни и изотропни вселени
12.4. Модели на Фридман
12.5. Космологически тестове
12.6. История на Вселената
12.7. Образуване на стуктури
12.8. Бъдещето на Вселената

Глава 13. Астрономията като наука и практика
13.1. Светоглед и астрономия
13.2. Предмет, дялове и резултати на астрономията
13.3. Астономията и другите науки
13.4. Астрономически изследвания и важни открития през XX век
13.4. Астрономията в България

Литература

Страници: 336
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,555 кг
ID: 3А92ЬЦГ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: