Java в облака - Spring Boot, Spring Cloud и Cloud Foundry

Java в облака - Spring Boot, Spring Cloud и Cloud Foundry

Автор(и): Джон Лонг, Кени Бастани
Издателство: Асеневци; 2019 г.
ISBN: 9786197356649
Наличност: Да
Цена: 29,95 лв.

Това практическо ръководство показва на Java/JVM разработчиците как по-бързо да изграждат по-добър софтуер, използвайки Spring Boot, Spring Cloud и Cloud Foundry.

В първата част „Основи“ се обяснява: каква е мотивацията за мислене в термините на облака; как да конфигурирате и тествате Spring Boot приложение; как да прехвърлите съществуващите си приложения в облака.

Втората част „Уеб сървиси“ ви учи: как да изградите HTTP и RESTful услуги със Spring; как да маршрутизирате заявки в разпределената ви система; как да изградите гранични услуги по-близо до данните.

Третата част „Интеграция на данните“ ви разкрива: как да управлявате данните си със Spring Data и как да интегрирате разпределени услуги с поддържката, която Spring предоставя за ориентирани към събития, концентрирани около съобщения архитектури.

В четвъртата част „Експлоатация“ ще разберете: как да направите системата си наблюдаема; как да използвате брокери на услуги, за да свържете запазващи състоянието услуги; каква е голямата идея зад непрекъснатото разгръщане.

Предговор от Джеймс Уотърс
Предговор от Род Джонсън

Част I. Основи

Глава 1. Приложения в облака
Шаблоните
Мащабируемост
Надеждност
Гъвкавост
Историята на Netflix
Дванадесетте фактора
Обобщение

Глава 2. Bootcamp: въведение в Spring Boot и Cloud Foundry
Какво представлява Spring Boot?
Запознаване със Spring Initializr
Въведение в Spring Tool Suite
Ръководствата на Spring
Конфигурация
Cloud Foundry
Обобщение

Глава 3. Конфигурация в стила на дванадесетфакторните приложения
Объркващото смесване на понятието „конфигурация“
Поддръжка в Spring Framework
Конфигурация в Boot стил
Централизирана, проследима конфигурация със Spring Cloud Configuration Server
Опресняване на конфигурацията
Обобщение

Глава 4. Тестване
Подготовка на тестове
Тестване в Spring Boot
Интеграционно тестване
Цялостно тестване
Обобщение

Глава 5. Пренесеното в облака приложение
Контрактът
Мигриране на средите на приложенията
Фино рефакториране, за да се пренесе приложението в облака
Обобщение

Част II. Уеб сървиси

Глава 6. REST интерфейси
Модел за зрелост на Леонард Ричардсън
Обикновени REST API със Spring MVC
Съгласуване на съдържанието
Обработка на грешки
Хипермедия
Версионност на интерфейса
Документиране на REST API
Клиентската страна
Обобщение

Глава 7. Маршрутизация
Абстракцията DiscoveryClient
Маршрутизиращи услуги на Cloud Foundry
Обобщение

Глава 8. Гранични услуги
Услугата Greetings Service
Една проста гранична услуга
Netflix Feign
Филтриране и проксиране с Netflix Zuul
Гарантиране на сигурност в граничната зона
OAuth
Spring Security
Spring Cloud Security
Обобщение

Част III. Интеграция на данните

Глава 9. Управление на данните
Моделиране на данните
Spring Data
Достъп до данни от RDBMS с JDBC
Поддръжка за JDBC в Spring
Примери за Spring Data
Spring Data JPA
Spring Data MongoDB
Spring Data Neo4j
Spring Data Redis
Обобщение

Глава 10. Обмен на съобщения
Ориентирани към събития архитектури със Spring Integration
Брокери на съобщения, мостове, шаблон на съревноваващи се получатели и пресъздаване на събития
Spring Cloud Stream
Обобщение

Глава 11. Пакетни процеси и задачи
Пакетни натоварвания
Spring Batch
Планиране изпълнението на задания
Отдалечено разпределяне на Spring Batch задание чрез обмен на съобщения
Управление на задачи
Съсредоточена около процесa интеграция с Workflow
Разпределение с обмен на съобщения
Обобщение

Глава 12. Интеграция на данните
Разпределени транзакции
Изолиране на провали и елегантно разпадане
Сага шаблон
CQRS (Сегрeгация на отговорностите на команди и запитвания)
Spring Cloud Data Flow
Обобщение

Част IV. Експлоатация

Глава 13. Наблюдаемата система
Вие го създавате, вие го изпълнявате
Мистериозни убийства с микросървиси
Дванадесетфакторна екплоатация
Новият контракт
Наблюдаемост
Наблюдаемост и анализ при push и pull подход
Прихващане на текущия статус на приложението със Spring Boot Actuator
Метрики
Идентифициране на услугите чрез точката за достъп /info
Проверка на състоянието
Журналиращи събития
Извеждане на логовете
Панели
Възстановяване
Обобщение

Глава 14. Брокери на услуги
Животът на поддържащата услуга
Изгледът откъм платформата
Имплементиране на брокер на услуги с проекта Spring Cloud Cloud Foundry Service Broker
Разгръщане
Регистриране на брокера на услуги Amazon S3
Създаване на инстанции на услугата Amazon S3
S3 клиентско приложение
Да видим как работи всичко това
Обобщение

Глава 15. Непрекъсната доставка
Отвъд непрекъснатата интеграция
Конвейерът
Тестване
Непрекъсната доставка за микросървиси
Инструменти
Concourse
Непрекъснато доставяне на микросървиси
Тестване чрез ориентиран към консуматора контракт
Данни
Към експлоатация!

Приложение. Използване на Spring Boot с Java EE
Съвместимост и стабилност
Инжектиране на зависимости с JSR 330 (и JSR 250)
Използване на Servlet API в Spring Boot приложение
Изграждане на REST API с JAX-RS (Jersey)
JTA и управление на XA транзакции
Разгръщане в Java EE среда
Обобщение

Страници: 608
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 1,020 кг
ID: 2Д49ОДЛ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: