Теореми, аналогия, евристика, или теорема – хипотеза – теорема prim

Теореми, аналогия, евристика, или теорема – хипотеза – теорема prim

Автор(и): Ирина Вутова
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2020 г.
ISBN: 9789540749143
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Целта на книгата е да се разкрие евристичната роля на векторно-алгебричното моделиране за построяване на аналози в пространства с три и повече измерения на теореми от училищния курс по геометрия. Изследването се състои от две основни части – теоретична и приложна.

Увод
Дедукция и евристика в обучението по математика
Концепция на изследването. Проблем, идея, предмет, цели, хипотеза, задачи, методи

Глава 1. За евристиката, обобщението и аналогията в математическата наука и в обучението по математика
1.1. За евристиката в математиката и в теорията на обучението
1.2. Евристика в обучението по математика
1.3. За обобщението в математиката и обучението
1.4. Аналогията – метод в математиката и евристичен подход в обучението по математика

Глава 2. Същност, структура и роля на теоремите в методиката на математиката
2.1. Класически подход за анализ на същността и структурата на теоремата в методиката на математиката
2.2. Същност и структура на теоремата в методиката на математиката от съвременна гледна точка
2.3. За математическите понятия – алгебра на свойствата и алгебра на обемите. Дуална същност на теоремите
2.4. Обща евристична схема за формулиране на хипотези

Глава 3. Векторно-алгебричното моделиране – евристичен подход в обучението по геометрия
3.1. Теоретико-приложни основи на векторно-алгебричното моделиране в курса по геометрия
3.2. Евристична стратегия за „стереометрично“ надграждане на планиметрични теореми
3.3. Теорема за обем на октаедър – стереометричен аналог на теоремата за лице на четириъгълник

Глава 4. „Излаз“ в пространства с три и повече измерения. Точкови конфигурации. Инварианти
4.1. Елементарни точкови конфигурации. Диагонален принцип. Инварианти
4.2. Диагонални точкови конфигурации. Обобщение на теоремата за обем на октаедър. Правило на триъгълника. Инварианти

Вместо заключение, или приложната част на изследването през призмата на блумовата таксономия

Библиография

Страници: 160
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,270 кг
ID: 1Т49АИВ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: