Java за всички

Java за всички

Автор(и): Алексей Василев
Издателство: Асеневци; 2020 г.
ISBN: 9786197356922
Наличност: Да
Цена: 33,00 лв.

Вече дълги години Java е част от малката група на най-популярните и търсени езици за програмиране. Той е красив, ефективен и най-главното – много продуктивен. Основният критерий при подбора на материала в книгата е такъв, че читателят да може още от самото начало да започне да пише програми. В началото това ще бъдат прости програми, но постепенно с усвояването на материята степента на сложност ще се увеличава. Обхванати са всички основни концепции, нужни за ефективното съставяне на програми на Java.

Въведение

Глава 1. Основи на Java
1.1. Прости програми
1.2. Запознаване с променливите
1.3. Базови типове данни
1.4. Преобразуване на типове
1.5. Основни оператори
1.6. Използване на основните оператори
1.7. Полет на хвърлено под ъгъл към хоризонта тяло
1.8. Изчисляване на скоростта по маршрут
1.9. Орбитата на спътник
1.10. Комплексни числа
1.11. Подскачаща топка
1.12. Решение на тригонометрично уравнение
1.13. Кодиране на символи
1.14. Изчисляване на параметрите на верига
Резюме

Глава 2. Управляващи инструкции в Java
2.1. Условен оператор if
2.2. Оператор за избор switch
2.3. Оператор за цикъл for
2.4. Оператор за цикъл while
2.5. Оператор за цикъл do-while
2.6. Използване на управляващи инструкции
2.7. Изчисляване на експонента
2.8. Числа на Фибоначи
2.9. Изчисляване на числото π
2.10. Метод на последователните приближения
2.11. Решение на квадратно уравнение
2.12. Полет в атмосферата
Резюме

Глава 3. Масиви
3.1. Едномерни масиви
3.2. Двумерни и многомерни масиви
3.3. Символни и текстови масиви
3.4. Присвояване и сравнение на масиви
3.5. Използване на масиви
3.6. Кодиране и декодиране на текст
3.7. Умножение на вектори
3.8. Числа на Фибоначи
3.9. Работа с полиноми
3.10. Сортиране на масив
3.11. Транспониране на квадратна матрица
3.12. Произведение на квадратни матрици
3.13. Задача с перколация
Резюме

Глава 4. Класове и обекти
4.1. Запознаване с ООП
4.2. Създаване на класове и обекти
4.3. Статични полета и методи
4.4. Частни членове на класа
4.5. Ключовата дума this
4.6. Вътрешни класове
4.7. Анонимни обекти
4.8. Работа с класове и обекти
4.9. Схема на Бернули
4.10. Математически функции
4.11. Динамичен списък от обекти
4.12. Работа с матрици
Резюме

Глава 5. Методи и конструктори
5.1. Презареждане на методи
5.2. Конструктор
5.3. Обект като аргумент и резултат от метод
5.4. Механизъм за предаване на аргументи
5.5. Прилагане на методите на практика
5.6. Интерполационен полином
5.7. Геометрични фигури
5.8. Матрична експонента
5.9. Операции с вектори
5.10. Операции с полиноми
5.11. Бинарно дърво
Резюме

Глава 6. Наследяване
6.1. Запознаване с наследяването
6.2. Наследяване и частни членове
6.3. Пакети и защитени членове
6.4. Конструктори и наследяване
6.5. Предефиниране на методи
6.6. Заместване на полета при наследяване
6.7. Многослойно наследяване
6.8. Обектни променливи на суперкласа
6.9. Абстрактни класове
6.10. Анонимни класове
Резюме

Глава 7. Интерфейси и ламбда-изрази
7.1. Запознаване с интерфейси
7.2. Интерфейсни променливи
7.3. Разширение на интерфейси
7.4. Анонимен клас на основата на интерфейс
7.5. Ламбда-изрази и функционални интерфейси
7.6. Референции към метод
Резюме

Глава 8. Работа с текст
8.1. Обекти на класа String
8.2. Метод toString()
8.3. Базови операции с текст
8.4. Сравнение на текстови низове
8.5. Търсене на символи и поднизове в текст
8.6. Методи за работа с текст
8.7. Форматиран текст
8.8. Класът StringBuffer
8.9. Класът StringBuilder
8.10. Обработка на текст
Резюме

Глава 9. Обработка на изключителни ситуации
9.1. Изключителни ситуации
9.2. Класове и изключения
9.3. Пример за обработка на изключения
9.4. Използване на обекта на изключението
9.5. Използване на няколко catch блока
9.6. Вложени try-catch конструкции
9.7. Генериране на изключение
9.8. Методи и контролируеми изключения
9.9. Създаване на класове на изключения
Резюме

Глава 10. Многонишково програмиране
10.1. Създаване на дъщерна нишка
10.2. Управление на нишки
10.3. Фонови нишки
10.4. Създаване на няколко нишки
10.5. Главната нишка
10.6. Синхронизация на нишки
Резюме

Глава 11. Шаблонни типове
11.1. Шаблонни методи
11.2. Презареждане на шаблонни методи
11.3. Шаблонни класове
11.4. Шаблонни интерфейси
11.5. Шаблонни класове и наследяване
11.6. Ограничения за шаблонните параметри
11.7. Запознаване с колекции
11.8. Списъци
11.9. Множества
Резюме

Глава 12. Програми с графичен интерфейс
12.1. Създаване на прост прозорец
12.2. Прозорец с бутони и надпис
12.3. Компоненти и събития
12.4. Създаване на графика на функция
12.5. Калкулатор
Резюме

Глава 13. От всичко по малко
13.1. Работа с файлове
13.2. Аргументи на командния ред
13.3. Методи с произволен брой аргументи
13.4. Цикъл по колекция
13.5. Рекурсия
13.6. Изброявания
Резюме

Заключение
Приложение

Страници: 668
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,800 кг
ID: 2Д49ВАВ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: