Автономните системи: платформи, приложения, перспективи

Автономните системи: платформи, приложения, перспективи

Автор(и): Васил Георгиев, Йоаннис Патиас, Христо Христов
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2020 г.
ISBN: 9789540750330
Наличност: Да
Цена: 16,00 лв.

Настоящето издание представя основните принципи на проектиране и приложение на автономните системи и системите за обработка в реално време, които са компютърно базирани модули за управление и автоматизация в производството, автономната роботика, системите за мобилни персонални комуникации, интерактивните мултимедии, интелигентните сензори, някои контекстно-специфични информационни приложения – като нерелационни бази данни – и др.

От същите автори УИ „Св. Климент Охридски“ предлага и книгата „Проектиране на роботизирани системи“, която представлява приложно ориентирано ръководство за самостоятелно проектиране на автономни системи с множество примери на популярната платформа Ардуино и с практическо разглеждане на методите на измерване на наблюдаваните величини и автономно генериране на управляваща реакция (сигнал) в твърдо или гъвкаво реално време.

Предговор

I. ПЛАТФОРМИ

1. Приложение и метрика на автономните системи
1.1. Принцип на вграждане на компютърното управление
1.2. Примерни приложения
1.3. Технологични особености на АВС
1.4. Времеви изисквания и изисквания към захранването
1.5. Технологични алтернативи на автономните системи
1.6. Технологични параметри на автономните системи
1.7. Допълнителни проектни изисквания при автономните системи
1.8. Фази на проектирането на автономните системи

2. Автономни компютърни архитектури
2.1. Организация на автономните системи
2.2. Процесори
2.3. Памети – организация и параметри
2.4. Паралелни и серийни комуникационни канали
2.5. Таймери и DMA
2.6. Аналогови интерфейси - ADC/DAC
2.7. Графични периферни устройства за пикселни данни

3. Сензори
3.1. Устройство на сензорите
3.2. Методи на конвертиране
3.3. Приложение на сензорите
3.4. Навигация
3.5. От навигация до контрол на трафика

4. Вградени и реално-времеви операционни системи
4.1. Предпоставки и алтернативи на вградените и реалновремеви ОС
4.2. Характеристики на ОС за реално време
4.3. Embedded Linux, Windows Embedded CE 6.0, LynxOS и FreeRTOS

5. Компонентно базирани вградени системи
5.1. Видове компоненти
5.2. Проектиране на компонентно базирани автономни системи
5.3. Нефункционални черти на компонентите

6. Времечуствителни автономни системи
6.1. Категории времечувствителни автономни системи
6.2. Архитектура и параметри на времечувствителните автономни системи
6.3. Нефункционални черти на времечувствителните автономни системи (QoS)

7. Системни средства за обработка в реално време
7.1. Планиране на процеси
7.2. Алгоритми за планиране в реално време
7.3. Отстраняване на планиращи грешки в ОС за реално време
7.4. Реалновремеви процеси в Windows
7.5. Разширения на ядрото за реалновремеви процеси – INtime и RTX за Windows
7.6. Реалновремеви процеси в Linux и Android
7.7. Реалновремеви и вградени бази от данни

II. ПРИЛОЖЕНИЯ

8. Разпределени автономни системи (IoT)
8.1. Приложение на разпределените автономни системи
8.2. Архитектура на разпределените автономни системи
8.3. Особености на сензорите
8.4. Мрежи от интелигентни сензори
8.5. Проектиране на разпределени автономни системи
8.6. Системни комуникации в разпределените автономни системи
8.7. Управление на консумацията в интелигентните сензори
8.8. Системни средства за интелигентните сензори в масовите мрежи

9. Роботизирани системи
9.1. Обща характеристика
9.2. Модели на конкурентната обработка
9.3. Функционални слоеве на автономните системи
9.4. Проектиране на приложения за роботи
9.5. Архитектура на роботизираните приложения
9.6. Междинни платформи за роботи
9.7. Машинна навигация
9.8. Машинно зрение

10. Автономни комуникации
10.1. Слоеста архитектура и протоколен стек
10.2. Безжични съобщителни канали
10.3. Мрежов слой – IP мрежи
10.4. Безжични локални мрежи – стандарт 802.11 (WiFi) 10.5. Микромрежи – Bluetooth и BLE
10.6. Микромрежи – IrDA
10.7. Клетъчни телефони
10.8. P2P- и M2M-мрежи, услуги и платформи за IoT.MQTT

11. Мултимедийни системи и приложения
11.1. Първични мултимедийни данни
11.2. Компресия на първичните мултимедийни данни
11.3. Точна и наподобяваща компресия
11.4. Стандарти и компоненти за мултимедия
11.5. Пренос на мултимедия
11.6. Обмен на поточни данни с RTP, RTCP и RTSP

III. ПЕРСПЕКТИВИ

12. Робоетика
12.1 Предистория
12.2. Фази на развитие на робоетиката
12.3. Перспективи на робоетиката

Терминологичен речник

Страници: 248
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,415 кг
ID: 2А22СВГ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: