Състезателно програмиране за група С

Състезателно програмиране за група С

Автор(и): Марин Шаламанов, Петър Петров
Издателство: КЛМН; 2020 г.
ISBN: 9789548212083
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Тази книга е предназначена да обезпечи с материали, подготовката на състезателите от възрастова група С ( 7.-8. клас) за участие в наши и международни състезания по програмиране. Представени са теоретичните знания по съответната тема, след което теоретичният материал е богато онагледен със задачи и решения за някои от тях. Езикът за програмиране, който е използван в решенията на задачите, е официалният и най-популярен сред състезателите - С++, във версията С++ 11.

Освен за подготовка на състезателите в група С, тази книга може да бъде полезна и за други цели – като учебно помагало за модула „Структури от данни и алгоритми“ в профилираната подготовка по Информатика в средното училище, за осигуряване с лекции и упражнения на базов или специален университетски курс по Алгоритми и програмиране, като справочник за специалисти в различни области и т.н.

1. С++ трикове
1.1. Къде създаваме масиви?
1.2. Бърз вход и изход
1.3. Вградени константи
1.4. Указатели
1.5. Полезни стандартни функции
1.6. Контейнерите pair<> и tuple<>
1.7. Функции
1.8. Макрос за дебъгване
1.9. Съкращаване на дълги имена на типове
1.10. Побитови операции
1.11. Решения на упражненията

2. Абстрактни типове и STL
2.1. Типът vector
2.2. Итератори
2.3. Съкратен for цикъл
2.4. Стек
2.5. Опашка
2.6. Приоритетна опашка
2.7. Контейнерът set и приятели
2.8. Контейнерът map и приятели
2.9. Множества и контейнера bitset
2.10. Операции с множества
2.11. Решения на упражненията

3. Динамично програмиране
3.1. Постепенно решаване
3.2. Мемоизация
3.3. Едномерни задачи
3.4. Двумерни задачи
3.5. Оптимизиране по памет
3.6. Оптимизиране по време
3.7. Добавяне на параметри
3.8. Задачи със скрити интервали
3.9. Класически задачи за редици и низове
3.10. Задачи за раницата и подобни
3.11. Задачи за монети
3.12. Задачи за брой в интервал
3.13. Числа на Каталан
3.14. Обща схема
3.15. Решения на упражненията

4. Графи
4.1. Представяне на графи
4.2. Обхождане в дълбочина и ширина
4.3. Обхождане на мрежи
4.4. Намиране на свързани компоненти
4.5. Най-кратък път в непретеглен граф
4.6. Топологично сортиране
4.7. Алгоритъм на Дейкстра
4.8. Алгоритъм на Белман-Форд
4.9. Алгоритъм на Флойд
4.10. Решения на упражненията

5. Двоично търсене
5.1. Търсене в масив
5.2. Двоично търсене по отговор
5.3. Най-дълга нарастваща подредица за O (N log N)
5.4. Решения на упражненията

6. Сканираща права
6.1. Едномерни задачи
6.2. Двумерни задачи
6.3. Решения на упражненията

7. Компютърна геометрия
7.1. Дали int или double?
7.2. Координати на точка
7.3. Пресичане на отсечки и правоъгълници
7.4. Ориентирано лице
7.5. Взаимно положение на точки и многоъгълници
7.6. Операции с точки
7.7. Дължина на отсечка
7.8. Пресечна точка на две прави
7.9. Точка и права
7.10. Намиране на ъгъл с atan2
7.11. Решения на упражненията

8. Теория на игрите
8.1. Игри със симетрия
8.2. Динамично програмиране
8.3. Игри от тип Ним
8.4. Теория на Грунди
8.5. Решения на упражненията

9. Разширен алгоритъм на Евклид
9.1. Решаване на Диафантови уравнения
9.2. Деление по модул
9.3. Задачи от състезания
9.4. Решения на упражненията

10. Комбинаторни конфигурации
10.1. Подмножества
10.2. Комбинации
10.3. Пермутации
10.4. Вариации
10.5. Комбинации с повторение
10.6. Решения на упражненията

11. Аритметични изрази
11.1. Обратен полски запис
11.2. Алгоритъм на маневриращите вагони

12. Полиноми
12.1. Представяне на полиноми
12.2. Операции с полиноми
12.3. Търсене на рационални нули
12.4. Решения на упражненията

13. Дебъгване и тестване
13.1. Откриване на типични грешки
13.2. Тестови съобщения
13.3. Писане на коректен код
13.4. Тестване

Страници: 220
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,310 кг
ID: 2С97ПМШ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: