Angular & TypeScript – практическо програмиране

Angular & TypeScript – практическо програмиране

Автор(и): D.K. Academy
Издателство: Асеневци; 2021 г.
ISBN: 9786197586206
Наличност: Да
Цена: 27,95 лв.

Angular е едно от най-популярните средства за създаване на уеб приложения, предоставящо множество готови решения като навигация, панели с инструменти, меню, възможности за анимация и автоматично дописване на кода. Благодарение на него, разработката на приложения е значително опростена, тъй като не се налага да реализирате всички тези второстепенни инструменти самостоятелно. Така имате възможност да се концентрирате изцяло върху логиката на приложението.

Опитът показва, че най-доб¬ре и най-лесно програмиране се учи на базата на реални примери. Ето защо в книгата има много примери, кодовете на които са предоставени за безплатно сваляне.

Въведение

1. Настройка на средата
1.1. Избор на операционна система
1.2. Избор на браузър
1.3. Избор на текстов редактор
1.4. Инсталиране на Node.js
1.5. Инсталиране на Angular
1.6. Инсталиране на Git

2. Създаване на първото приложение
2.1. Създаване на нов проект
2.2. Обзор на пакета package.json
2.3. Стартиране на приложението
2.4. Създаване на пълноценно приложение
2.5. Модернизация на приложението

3. Синтаксис на TypeScript
3.1. Въведение в TypeScript
3.2. Незадължителни типове
3.3. Функции
3.4. Обектно-ориентирано програмиране в TypeScript
3.5. Шаблонни типове
3.6. Интерфейси. Ключовата дума interface
3.7. Кортежи
3.8. Ивдексируеми типове

4. Основи на Angular
4.1. Компоненти
4.2. Модули
4.3. Зареждане на приложението
4.4. Шаблони и шаблонни променливи

5. Свързване с данни и събития
5.1. Свързване на данни
5.2. Свързване на събития

6. Директиви
6.1. Типове вградени директиви
6.2. Атрибутивни директиви
6.3. Структурни директиви

7. Работа с форми
7.1. Включване на FormsModule
7.2. Директивата ngModel. Реализация на двупосочно свързване на данни
7.3. Обектът ngModel. Получаване и изменение на модела
7.4. Валидиране на форма
7.5. Изпращане на форма. Директивата ngForm

8. Потоци
8.1. Вградени потоци
8.2. Параметри на потоците
8.3. Форматиране на дата. Потокът date
8.4. Форматиране на числа. Потокът decimal
8.5. Форматиране на валута. Потокът currency 8.6. Вериги потоци 8.7. Създаване на собствени потоци

9. Сървиси
9.1. Въведение в сървисите
9.2. Внедряване на зависимости. Декораторът @Injectable()
9.3. Декораторът Optional
9.4. Използване на сървиси в дъщерни компоненти
9.5. Йерархия на сървисите

10. Маршрутизация. Създаване на многостранично приложение
10.1. Подготовка на проекта
10.2. Определяне на маршрутите
10.3. Връзки вътре в приложението
10.4. Параметри на маршрута
10.5. Параметри на низа на заявката
10.6. Програмна навигация
10.7. Предаване на параметри от форма

11. Http сървис
11.1. Подготовка за използване на HttpClient
11.2. Изпращане на прости заявки
11.3. Създаване на сървис за получаване на данни
11.4. Зареждане на сложни данни
11.5. Обектът Observable
11.6. Обработка на грешки
11.7. Предаване на параметри в заявката
11.8. HTTP методи и обработка на отговор
11.9. Работа с база от данни MySQL
11.10. Междудомейнни заявки

12. Публикуване на приложението на уеб сървър
12.1. Бързо сглобяване и публикуване на проекта
12.2. Режим watch
12.3. Автоматично разгръщане
12.4. Опции на командата ng build
12.5. Конфигурация на сървъра

13. Материален дизайн. Разработка на потребителски интерфейс
13.1. Въведение в материалния дизайн
13.2. Изграждане на приложение с поддръжка на Angular Material
13.3. Навигационен панел
13.4. Таблица с данни
13.5. Изучаваме документацията

14. Тестване на Angular приложението
14.1. Инструменти за тестването
14.2. Стартиране на модулно тестване

15. Реално приложение или събиране на всичко в едно
15.1. Създаване на приложение. Включване на необходимите библиотеки
15.2. Създаване на компонент на страницата
15.3. Сървис на съдържанието
15.4. Маршрутизация
15.5. Навигиране по страниците на сайта
15.6. Промяна на размера на елемент
15.7. Редактираме таблицата на стиловете

Вместо заключение
Приложение 1. Основи на HTML

Страници: 340
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,465 кг
ID: 2А64ТДК001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: