Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)

Обектно-ориентирано проектиране и програмиране (с примери на С++)

Автор(и): Росица Донева, Силвия Гафтанджиева
Издателство: УИ "Паисий Хилендарски"; 2020 г.
ISBN: 9786192025205
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

С настоящия учебник читателите получават знания, позволяващи да се навлезе в теорията и практиката на разработване на програмни системи с прилагане на обектно-ориентирани принципи.

Учебникът е предназначен за студентите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от всички специалности, за които учебният план го изисква, но би могъл да се използва като учебно пособие и за други висши училища, както и за самостоятелно изучаване на дисциплината.

Увод

1. СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ОО ПАРАДИГМА
1.1. Интуитивен подход
1.2. Възникване на ООП. Развитие на езиците за ООП
1.3. Обектно-ориентираното проектиране и програмиране като начин на мислене
1.4. Въпроси, задачи, проекти

2. ОБЕКТИ, КЛАСОВЕ, ЕКЗЕМПЛЯРИ, ДИНАМИКА НА ПОВЕДЕНИЕТО И СЪОБЩЕНИЯ
2.1. Основни понятия. Същност и характеристики
2.2. Проектиране на класове и обекти
2.3. Класове, обекти/екземпляри и съобщения в С++
2.4. Предимства на ООП
2.5. Въпроси, задачи, проекти

3. НАСЛЕДЯВАНЕ
3.1. Видове наследяване
3.2. Проектиране на общата структура на йерархия на наследяване
3.3. Наследяване в С++. Единично публично наследяване
3.4. Предимства и недостатъци на ООП като резултат от наследяването
3.5. Въпроси, задачи, проекти

4. СВЪРЗВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И МЕТОДИ
4.1. Механизъм на „ранно свързване". Статично свързани методи
4.2. Механизъм на „късно свързване". Виртуални методи. Проектиране
4.3. МКС и обработка на екземпляри
4.4. Ефективност и гъвкавост при свързване
4.5. Свързване на съобщения и методи в С++
4.6. Въпроси, задачи, проекти

5. ПРОЕКТИРАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА НАСЛЕДЯВАНЕ В ДЕТАЙЛИ
5.1. Проектиране на структурата и взаимовръзките на класовете
5.2. Определяне на поведението. Статично или динамично свързване
5.3. Абстрактни класове
5.4 Абстрактни класове в С++ 5.5. С++ и проектиране йерархията на наследяване
5.6. Въпроси, задачи, проекти

6. ХЕРМЕТИЗАЦИЯ В ООП
6.1. Херметизация и ОО проектиране
6.2. Херметизация в С++
6.3. Предимства на херметизацията
6.4. Въпроси, задачи, проекти

7. ДИНАМИКА НА ОБЕКТИТЕ. ДИНАМИКА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО
7.1. Динамика на съществуването - реализация в ООП
7.2. Съществуване и наследяване на обекти
7.3. Динамични обекти в С++. Динамика на съществуването
7.4. Въпроси, задачи, проекти

8. ПОЛИМОРФИЗЪМ
8.1. Същност
8.2. Видове полиморфизъм
8.3. ОО проектиране и полиморфизъм
8.4. Техническа реализация на динамичния полиморфизъм
8.5. Полиморфизъм в С++
8.6. Предимства на полиморфизма
8.7. Въпроси, задачи, проекти

9. ПРИМЕР „ПАСИАНС" (ООП СЪС С++)
9.1. Правила на пасианса
9.2. Общо описание на алгоритъма
9.3. Използвани структури от данни
9.4. Структура на програмата
9.5. Йерархия на класовете

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Множествено наследяване в С++
10.2. Привеждане на рационално и смесено число в правилна форма
10.3. Сортиране на масиви
10.4. Решения и упътвания
10.5. Българо-английски речник на основните термини
10.6. Английско-български речник на основните термини
10.7. Указател на листингите
10.8. Указател на правилата
10.9. Литература
10.10. Азбучен указател

Страници: 328
Формат: 60х90/16 (14,5х21,5 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,300 кг
ID: 2О12ПРД001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: