Ръководство за работа с Wolfram Mathematica

Ръководство за работа с Wolfram Mathematica

Автор(и): Петър Копанов
Издателство: УИ "Паисий Хилендарски"; 2020 г.
ISBN: 9786192026097
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Основната цел на това ръководство е студентите, обучавани във Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“, да се запознаят с възможностите на една от най-мощните и популярни системи за символно пресмятане - системата Волфрам Математика (Wolfram Mathematica). Използван е основно материалът, преподаван в курса „Софтуерни системи по математика“ на студентите от специалността „Бизнес математика“. Примерите са реализирани на версия 11.0 и е възможно при други версии да се получат разлики в резултатите. В такива случаи препоръчително е да се направи справка в Help менюто на версията на Mathematica, която се използва.

Предговор

1. Комптърни системи за символно смятане (системи за компютърна алгебра, computer algebra system, CAS)
1.1. Основни функции на системите за символно смятане
1.2. Допълнителни функции на системите за символно смятане
1.3. История на системите за символно смятане
1.4. Раздели от математиката, използвани в системите за компютърна алгебра

2. Основни възможности на система Mathematica
2.1. Въведение
2.2. Кратка характеристика на система Mathematica
2.3. Основни математически възможности на система Mathematica
2.4. Основни програмни възможности на система Mathematica
2.5. Основни правила за работа

3. Запознаване с основните възможности на Mathematica с помощта на примери
3.1. Начало
3.2. Използване на меню Help
3.3. Операции с числа
3.4. Вградени константи
3.5. Изрази и функции
3.6. Графики на функции
3.7. Точно и приближено решаване на уравнения
3.8. Математически анализ с помощта на Mathematica
3.9. Работа със списъци и таблици
3.10. Управление на вход-изход. Команди Animate, ListAnimate, Manipulate. Достъп до информация в Интернет

4. Справочник. Вградени математически функции
4.1. Функции за работа с комплексни числа (Complex Numbers)
4.2. Аритметични функции (Arithmetic Functions)
4.3. Числови функции (Numerical Functions)
4.4. Целочислени функции (Integer Functions)
4.5. Елементарни функции (Elementary Functions)
4.6. Специални функции (Special Functions)
4.7. Обобщени функции (Generalized Functions)
4.8. Функции от Теория на числата (Number Theoretic Functions)
4.9. Генериране на случайни числа (Random Number Generation)
4.10. Вероятностни и статистически разпределения
4.11. Итеративни изображения и фрактали (Iterated Maps & Fractals)

Използвана литература

Страници: 136
Формат: 60х90/8 (22х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,280 кг
ID: 2Р97РПК001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: